Preskočiť menu
Štandardné zobrazenie | Newsletter - Spravodaj | | | | | Mapa stránok | English | Deutsch
Vyhľadávanie
Slovenské národné divadlo
Obrázková prezentácia

Centrum marketingu

Riaditeľka Centra marketingu
Radoslava Stratená
Pribinova 17, 819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 270
e-mail: radoslava.stratena@snd.sk

 

Referentka Centra marketingu
Petra Mikolášová
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 280
mobil: +421 907 880 051

  

Vedúca Oddelenia predaja SND

Ing. Kristína Lalíková

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 272
mobil: +421 917 169 857

e-mail: kristina.lalikova@snd.sk

 

Manažér prenájmov priestorov
Melita Macháliková
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 274
mobil: +421 903 478 320
e-mail: melita.machalikova@snd.sk

 

Manažér prenájmov priestorov

Mgr. Branislav Stanček

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava 
tel. č.: +421 220 472 252

mobil: +421 918 956 521

e-mail: branislav.stancek@snd.sk

 

Marketingový manažér
Mgr. Petronela Kliková
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 298
mobil: +421 917 651 319
e-mail: petronela.klikova@snd.sk

 

Marketingový manažér 
Mgr. Tadeáš Kurka

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 282

mobil: +421 907 776 839

e-mail: tadeas.kurka@snd.sk

 

Marketingový manažér 
Marek Perička

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 276

mobil: +421

e-mail: marek.pericka@snd.sk


 

Vedúca oddelenia propagácie
Zuzana Barysz

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 281

mobil: +421 907 723 274

e-mail: zuzana.barysz@snd.sk

 

Koordinátorka propagácie

Jana Hanušovská

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 271

mobil: +421 908 980 934

E-Mail: jana.hanusovska@snd.sk


Projektový manažér
Mgr. Zdenka Gočalová
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 210
mobil: +421 903 795 439
e-mail: zdenka.gocalova@snd.sk


PR manažér
Mgr. art. Natália Jabůrková
Pribinova 17, Sk-819 01 Bratislava
tel.č.: +421 2 204 72 285
mobil: +421 902 110 008
e-mail: natalia.jaburkova@snd.sk 

Koordinátorka distribúcie
Andrea Balážová
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 234 
e-mail: andrea.balazova@snd.sk

 

Grafický dizajnér
Dipl. Ing. Barbora Šajgalíková, ArtD.
tel.: +421 2 204 72 329
mobil: +421 918 743 376
e-mail: barbora.sajgalikova@snd.sk
           snd.dizajn@gmail.com


Grafik DTP
Dana Michlíková
tel.: +421 2 204 72 322
mobil: +421 915 991 837
e-mail: dana.michlikova@snd.sk

 

Referent prvého kontaktu
Ing. Tomáš Gavalier

Pribinova 17, SK-819 01 Bratisĺava

tel. č.: +421 2 204 72 104

e-mail: tomas.gavalier@snd.sk


Fotograf - aranžér
Alena Klenková
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 283 
e-mail: alena.klenkova@snd.sk

 

WEB - editor

Katarína Ševčíková

Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava

tel. č.: +421 2 204 72 506

e-mail: katarina.sevcikova@snd.sk