Documents

Free access to information

Request for access to information may be filed as follows:

In writing posted to:

The Slovak National Theatre

Pribinova 17

819 01 Bratislava

Orally:                                               :                                               

8.00–15:00 hrs (Chief Controller)

By phone at:

(+421) 2 204 72 105

By fax at:

(+421) 2204 72 810

By email at:

zakon.info@snd.sk

SND Registry – opening hours:

Mon – Fri at

9:00–12:00 hrs

12:30–15:00 hrs

Download further informations (in pdf.)

Štatút SND

Štatút Umeleckej rady SND - 2013

Smernica 3_2015 o podávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Výročná správa o činnosti SND za rok 2014

Výročná správa o činnosti SND za rok 2013

Výročná správa o činnosti SND za rok 2012

Výročná správa o činnosti SND za rok 2011

Výročná správa (príloha) o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa (príloha b) o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa o činnosti SND za rok 2009

Výročná správa o činnosti SND za rok 2008

Výročná správa o činnosti SND za rok 2007

Výročná správa o činnosti SND za rok 2006

Výročná správa o činnosti SND za rok 2005

Výročná správa o činnosti SND za rok 2004

Výročná správa o činnosti SND za rok 2003

Výročná správa o činnosti SND za rok 2002

Výročná správa o činnosti SND za rok 2001

Výročná správa o činnosti SND za rok 2000

Výročná správa o činnosti SND za rok 1999

Výročná správa o činnosti SND za rok 1998

Výročná správa o činnosti SND za rok 1997

Výročná správa o činnosti SND za rok 1996

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2018

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2017

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2016

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2015

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2014

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2013

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2011

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2010

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2009

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2008

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2007

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2006

Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2001 - Akčný plán boja proti korupcii v Slovenskom národnom divadle

Príkaz generálneho riaditeľa 2002 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2003 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2004 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2005 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2006 od 1.7.2006 do 30.9.2006

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2006 od 1.4.2006 do 30.6.2006


Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2006 od 1.1.2006 do 31.3.2006

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2005 od 1.10.2005 do 31.12.2005

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2005 od 1.7.2005 do 30.9.2005

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností:II. 2005 od 1.4.2005 do 30.6.2005

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2005 od 1.1.2005 do 31.3.2005

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2004 od 1.10.2004 do 31.12.2004

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2004 od 1.7.2004 do 30.9.2004

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2004 od 1.1.2004 do 31.3.2004

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2004 od 1.4.2004 do 30.6.2004

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2003 od 1.10.2003 do 31.12.2003

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2003 od 1.7.2003 do 30.9.2003

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2003 od 1.4.2003 do 30.6.2003

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2003 od 1.1.2003 do 31.3.2003

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: IV. 2002 od 1.10.2002 do 31.12.2002

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: III. 2002 od 1.7.2002 do 30.9.2002

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: II. 2002 od 1.4.2002 do 30.6.2002

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: I. 2002 od 1.1.2002 do 31.3.2002

Štruktúra formy zverejňovania informácií o prenájme nehnuteľností: za rok 2001

Dokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí KV

Dokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí SV

Budovy SND na stiahnutie vo formate DWG

Budovy SND na stiahnutie vo formáte DXF

Organizačná štruktúra SND

Spristupnovanie-informacii-verejnosti

Kontrakt_PO_2009

Komentár ku kontraktu 2008

Kontrakt PO 2008

Kontrakt PO 2008 Tab1

Premiéry SND v roku 2008

Príloha 1 Tab 1 PO

Repertoár - k prílohe 2

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2015

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2016