Konkurzy na umelcov

Hráč skupiny violoncello – tutti
06.03.2018

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO , PRIBINOVA 17, 819 01 BRATISLAVA 

K O N K U R Z

 

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:

 
Člen (členka) a sólista (sólistka) Baletu SND
21.02.2017

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO , PRIBINOVA 17, 819 01 BRATISLAVA

K O N K U R Z

 

Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v Balete SND na post: