Raphael Schuster

Raphael Schuster

Demi sólisti

Predstavenia

Valčík kvetov - zbor
Sedliacky tanec - páni
"Krajčír v začarovanom zámku" - Krajčír Ihlička
"Zvieratká a zbojníci" - Zbojníci