Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1181220 ZulChuckNoris, s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK 50003232 Um.účink.Marta Kubišová 600 600 Z-1201/Č/2017 11.6.2018
1181217 Adagio spol. s r.o. Cesta k Vodojemu 24, 01003 Žilina, SK 47064765 Hosť.súbor,doprava 17500 17500 Z-532/B/2018 11.6.2018
1181203 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát,Eurokontext 180 216 O/2018-527;Z-216/CM/2018 11.6.2018
1181218 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Branné ... 60 60 Z-716/Č/2016+ 11.6.2018
1181216 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Tosca 3.6. 3700 3700 Z-407/O/2018 11.6.2018
318059 Rembrandt s.r.o. Všenorská 265, 25229 Dobřichovice, CZ 25215850 Opr.hoboja 331 331 O/2017-1507 11.6.2018
1181219 A production s.r.o. Palkovičová 15, 82101 Bratislava, SK 48287377 Tech.zabezpč.predstavenia 120 120 Z-219/Č/2016 11.6.2018
1181221 ZulChuckNoris, s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK 50003232 Um.účink.Pred západom slnka 180 180 Z-269/Č/2018 11.6.2018
1181204 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100 100 Z-296/CM/2017 11.6.2018
1181205 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 Brožúry,Abonentky 878 1053.6 O/2018-684 11.6.2018
318060 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm.The Effect 120 120 Z-571/Č/2018 11.6.2018
318061 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm. The Effect 671.32 671.32 Z-571/Č/2018 11.6.2018
1181211 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.5/18 397.8 397.8 MK-109/07/M 11.6.2018
1181213 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 431.71 431.71 Z-1065/EaTPÚ/2017 11.6.2018
1181201 KON-RAD s.r.o. Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK 00684104 Potraviny 95.52 114.62 O/2018-22 11.6.2018
1181214 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 756.4 756.4 Ú-397/2008 11.6.2018
1181202 KOLORIA a.s. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 7181.17 7181.17 O/2018-740 11.6.2018
1181212 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónie 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 11.6.2018
1181206 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Inštal.bannera HB,polep folií NB 276 276 O/2018-582 11.6.2018
1181207 Igor Keseli -SEREP Záborského 1, 83103 Bratislava, SK 40476596 Inštal.bannerov,Eurokontext 240 240 O/2018-683 11.6.2018
1181209 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB,parkov 5/18 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 11.6.2018
1181210 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 134.93 134.93 Z-250/GR/2008 11.6.2018
1181197 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Práce na webe,Eurokontext 95.46 95.46 Z-554/CM/2017 11.6.2018
1181198 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Úpr.webstránky 1264.2 1264.2 O/2018-681 11.6.2018
1181199 Altamira Softworks, s.r.o. Jaskový rad 187, 83101 Bratislava, SK 44880774 Webhosting 192 192 Z-554/CM/2017 11.6.2018

Stránky