Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1182298 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Obč.počas rady partnerov 27.11. 218.4 218.4 Z-77/CM/2018 11.12.2018
1182316 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Obč.prem.Beaties goes ... 1303.2 1303.2 Z-77/CM/2018 11.12.2018
1182294 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Čistenie kanal.potrubia 601.24 601.24 O/2018-1223 11.12.2018
1182295 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Ostatné služby ENGIE 11/18 31981.48 31981.48 Z943/EaTPÚ/2018 11.12.2018
1182287 Servis Verbis,s.r.o. Kominárska 6, 83104 Bratislava, SK 50158996 Um.účink.Antigona,IRIP 372 372 Z-273,894*Č/2018 11.12.2018
1182296 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Požiar.asist.služby 7856.63 7856.63 Z-943/EaTPÚ/2018 11.12.2018
1182302 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 216 216 Z-216/CM/2018;O/2018-1029 11.12.2018
1182303 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 180 216 Z-216/CM/2018;O/2018-1209 11.12.2018
1182313 RIMON,spol.s r.o. Elektrárenská 1, 83104 Bratislava, SK 35813288 Prenájom kontajner.bunky 70.8 70.8 Dč.7/Z-384/TPÚ/2011 11.12.2018
1182301 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 4723.5 5668.2 O/2018-1262;Z-977/GR/2015 11.12.2018
1182288 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 160 192 O/2018-1207;Z-216/CM/2018 11.12.2018
1182300 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 3000 3000 Z-509/GR/2016 11.12.2018
1182315 Piacenza Slovakia s.r.o. Vajanského 2383/11, 93401 Levice, SK 46760512 Baletné špičky,suspenzory 1943 1943 O/2018-1232 11.12.2018
1182291 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Konštrukcia 897.17 897.17 O/2018-1295 11.12.2018
1182299 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 390.5 390.5 Z-1013/GR/2016 11.12.2018
1182310 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 394.8 394.8 Z-1013/GR/2016 11.12.2018
1182314 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zástupovanie 3000 3000 Z-1123/GR/2015 11.12.2018
1182312 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Noviny 258.58 258.58 O/2018-1347 11.12.2018
1182292 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 82.02 82.02 D-801125 11.12.2018
1182304 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 3080.34 3080.34 Z-MK-92/2013/M;O/2017-142 11.12.2018
1182293 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 250 250 O/2018-985 11.12.2018
1182297 Profesia,spol.s r.o. Viedeňská cesta 7, 82107 Bratislava, SK 35800861 Inzerát 958.8 958.8 O/2018-1367 11.12.2018
1182309 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Prenájom kopír.stroja 127.7 127.7 Z-1258/TPÚ/2014 11.12.2018
1182307 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 82109 Bratislava, SK 35763469 Tel.popl.11/18,park.HB 31.44 31.44 MK.č.9903712948 11.12.2018
1182290 František KLIMENT Struhárova 14, 90051 Zohor, SK 17737044 Prenájom sklad.priestor. 916.5 916.5 Z-1314/UDD/2017 11.12.2018

Stránky