Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1191481 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla UDD -1215.22 93.74 Z-1035/EaTPÚ/2018 15.8.2019
1191488 Radio Services a.s. Brečtanová 1, 83101 Bratislava, SK 35875020 Reklam.kampaň 7/19 285 342 Z-124/CM/2019 15.8.2019
1191485 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK 35743565 Spotr.elektr.L.Ján 431.64 517.96 Z-318/EaTPÚ/2018 15.8.2019
1191487 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100 100 Z-159/CM/2019 15.8.2019
1191509 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.8/19 1707 1707 Z-640/CM/2019 15.8.2019
1191489 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.popl.Vysoká ... 81.75 81.75 Z-697/Č/2018 15.8.2019
1191482 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 548.77 548.77 Z-1034/EaTPÚ/2018 15.8.2019
1191483 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydlo peny 1347.84 1347.84 O/2019-866 15.8.2019
1191484 AG NÁRADIE-AGRODEAL s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava, SK 18049401 Rebríky 253.99 253.99 Z201910764 Z 15.8.2019
1191486 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 1541.07 1541.07 M/29/10/M 15.8.2019
1191476 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 78.02 78.02 Z-660/EaTPÚ/2018 13.8.2019
1191477 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,vodné stočné,NB 2145.4 2145.4 Z-390/EaTPÚ/2015 13.8.2019
1191478 FCC Slovensko ,s.r.o. Bratislavská 18, 90051 Zohor, SK 31318762 Odvoz odpadu 7/19 234.44 234.44 O/2019-844 13.8.2019
1191474 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 Jazykové korektúry 68.8 68.8 O/2019-839 12.8.2019
1191475 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2108.82 2108.82 O/2018-1311 12.8.2019
1191473 MAFRA Slovakia,a.s. Nobelova 34, 83102 Bratislava, SK 31333524 Inzerát 264 264 O/2019-794 12.8.2019
319123 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.odm. 6750 6750 Z-2/Č/2019 9.8.2019
1191465 SOLITEA WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-1053/CM/2018 9.8.2019
1191460 PROFIS s.r.o. ul.Jána Palárika 16, 90851 Holíč, SK 34103201 Kontr.a údržba PU 6058.8 6058.8 O/2019-782 9.8.2019
1191471 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónia 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 9.8.2019
1191461 Arton,s.r.o. Komenského 27, 01001 Žilina, SK 31595154 Prenájom rekl.priestorov 240 240 O/2019/862 9.8.2019
1191472 Benefit Systems Slovakia s.r.o Ružová dolina 6, 82108 Bratislava, SK 48059528 MutiSport karty 8/19 1568 1568 Z-208/CM/2019 9.8.2019
6190039 TTITAN,s.r.o. Slnečnicová 1/D, 82107 Bratislava, SK 46726390 Opr.žľabu,montáž signal.zariad. 3160 3160 O/2019-833 9.8.2019
1191462 Repar - Building Control,s.r.o Pluhová 2, 83103 Bratislava, SK 35747692 Opr.napájacích kariet pre systém 14397.6 14397.6 O/2019-721 9.8.2019
1191463 Diners Club CS,s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 Nákup-Diners karty 147.9 147.9 Z-29092005 9.8.2019

Stránky