Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1180253 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 76.8 76.8 P-08022018 15.2.2018
1180244 RIZNER s.r.o. Lukavica 95, 08621 Lukavica, SK 46360379 Drevoobrábacie stroje 1499.96 1499.96 Z20182550_Z 14.2.2018
1180248 FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81525 Bratislava, SK 44845995 Vysielanie reklamy 1000 1200 Z-1297/CM/2017 14.2.2018
318014 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Baletizol 6490.8 6490.8 O/2018-189 14.2.2018
1180246 DOPEX s.r.o. K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK 44210540 Jakl,rúra 1302.48 1302.48 O/2018-202 14.2.2018
1180249 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 5964.62 5964.62 M/29/10/M 14.2.2018
1180242 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 Účin.chlapč.zboru 300 300 Z-166/O/2017 14.2.2018
1180247 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Koncent.mydlo.peny,plast.vrecká 1080 1080 O/2018-158 14.2.2018
1180241 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK 35900831 Seminár,Elektronizácia zadávania ... 236 236 O/2018-25 14.2.2018
1180234 DANIELA TRANS s.r.o. Sputniková 14, 82102 Bratislava, SK 46679294 Preprava 170 170 O/2018-003 13.2.2018
1180237 AUDOV spol.sr.o. M.R.Štefánika 19, 91101 Trenčín, SK 36800619 Vlnené tkaniny 1360.8 1360.8 O/2018-200 13.2.2018
1180238 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Tel.popl./mobil/ 2784.22 2784.22 Z-MK-92/2013/M;O/2017-142 13.2.2018
1180239 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 1096.15 1096.15 Ú- 397/2008 13.2.2018
1180236 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža odevná 8458.81 8458.81 O/2018-167 13.2.2018
1180213 HIČÁROVÁ Tatiana,M.A. Klemensova 15, 81109 Bratislava, SK 34999329 Tlmočenie 270 270 O/2018-124 12.2.2018
1180221 Tracon Slovakia s.r.o. Rozmarínová 10, 94505 Komárno, SK 34140603 Baletizolové pásky 3057.43 3057.43 O/2018-169 12.2.2018
1180222 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Sadko 26.1. 4600 4600 Z-114/O/2017 12.2.2018
1180223 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Sadko 28.1. 1700 1700 Z-1194/O/2017 12.2.2018
1180212 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Slepneva,let.2.-5.3. 223 223 O/2018-191 12.2.2018
1180217 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.2/18 1638 1638 Z-185/CM/2017 12.2.2018
1180220 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Novinkova,let.12.-16.3. 176 176 O/2018-201 12.2.2018
1180225 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov. 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 12.2.2018
1180226 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 134.93 134.93 Z-250/GR/2008 12.2.2018
1180227 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 721.06 721.06 Z-250/GR/2008 12.2.2018
1180218 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Zaytseva,Pikalova,ubyt.13.-15.1. 290.24 290.24 O/2017-1593,O/2018-040 12.2.2018

Stránky