informácia o zadaní zákazky - zalomenie roll upu Ročenka