Repertoire Schauspiel

Valeria Schulczová a kolektív autorov
24
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Eine Geschichte, die auch die unsere ist

Michal Belej, Daša Krištofovičová
Abhängigkeitsdeklaration
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon
  Autorenstück inspiriert vom Leben von Edward Bernays und seiner Ehefrau Doris Fleischman.
Peter Pavlac
AKTION B - Sprechen über das Schweigen
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Slowakisches Schauspielstück inspiriert von der Publikation Marianna Oravcovás - Aktion B, erschienen im Verlag des Instituts für das Gedächtnis der Nation (Ústav pamäti národa)

Caryl Churchill
Allein entkommen (Escaped alone)
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Vier Damen plaudern bei einer Tasse Tee über alles und nichts. Humorvoll, scharf, sachlich und rührend zugleich.

Christopher Hampton
Asche und Leidenschaft
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Nach dem Roman von Sándor Márai Die Glut. Eine fesselnde Rekonstruktion von Verrat, Freundschaft, Jagd und Leidenschaft.

Autoreninszenierung Morena
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Eine Autoreninszenierung, die einen kleinen Einblick in die Innenwelt einer Frau Ende 30 präsentiert

Kolektív autorov
Bis die Stones kommen...
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Sex, drugs and rockenroll... And MONEY

Mika Myllyaho
Chaos
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Eine zeitgenössische Komödie über drei Frauen, die die Kontrolle über ihr Leben verlieren bis sie schließlich im Chaos landen.

Roald Dahl
Das Appartement im Hotel Bristol
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Eine schwarze Komödie nach den Kurzgeschichten Roald Dahls

Božena Slančíková-Timrava, Daniel Majling
Der Ball
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Dramatisierung der Prosa einer ausßergewöhnlichen Beobachterin von harten menschlichen Schicksalen

Ľubomír Feldek
Der Furchtlose
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Ein Märchen darüber, wie Maruschka und der Furchtlose bei weitem nicht nur den zwölf Monaten begegnet sind.

Pavel Vilikovský
Der Hund auf der Straße
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Der Hund auf der Straße ist bravouröse Literatur über Literatur, Kultur, verflochten durch Ironie, Abstand aber auch Feinfühligkeit und Verständnis.

Alberto Moravia
Der Konformist
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Príbeh o túžbe nájsť svoje miesto v spoločnosti aj za cenu krvi

 

Ivan Stodola
Der Tee beim Herrn Senator
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Divadlo nevidiacich – Divadlo Zrakáč

Natalie Kocab
Die Eule
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Eine Inszenierung über unterschiedliche Ansichten, Erlebnisse sowie über das gemeinsame Verständnis von zwei Generationen.

Nikolaj Vasilijevič Gogoľ, Oleg Liptsin
Die Geschichte vom großen Krakeel zwischen Iwan Iwanowitsch und Iwan Nikiforowitsch
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Príbeh, ktorý sa odohral medzi dvoma susedmi v mestečku Mirhorod, no mohol by sa odohrať i vo vašom susedstve

Arthur Miller
Die Hexen von Salem
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal
Vzrušujúca hra o večných morálnych dilemách inšpirovaná honom na čarodejnice v meste Salem
Lope de Vega
Die Irren von Valencia
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Energická komédia s delikatesným dôvtipom

William Shakespeare
Die lustigen Weiber von Windsor
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Klassische Shakespeare-Komödie über den Weiberhelden Ritter Falstaff

Florian Zeller
Die Mutter
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Intímny pohľad do ženskej duše

Jonathan Littell
Die Wohlgesinnten
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Ein dunkles Fresko über Gewissenskompromisse

Diskusia po predstavení Budete mať luft!
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.

Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku. Hostia: Janette Motlová je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

Je držiteľkou viacerých významných ocenení. Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. Okrem uvedeného bola v roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Janette Motlová pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí. Je autorkou autobiografického románu Cigánka. Je vydatá, má tri deti, z nich jedno adoptívne.

Fedor Blaščák je filozof, publicista a aktivista. Zaoberá sa súčasnými dejinami a politikou pamäti, vzdelávaním a kultúrou. V mimovládnom sektore a neziskových organizáciách pôsobí viac ako dvadsať rokov, pomáhal zakladať a do roku 2018 viedol Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov, bol aj vyjednávačom tretieho sektora v prospech mechanizmu daňovej asignácie. Je spoluautorom seriálu ŠtB: Prísne tajné, ktorý od septembra 2022 vysiela RTVS. Od októbra j2022 e novým riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti.

Moderátor: Martin Staňo

Diskusia po predstavení Budete mať luft!
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon
Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.   Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku.   Hostia Ingrid Kosová v rokoch 2006 – 2011 pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila občianske združenie Quo vadis, ktorého je štatutárkou. Združenie sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu, rodovej rovnosti, viacnásobnej diskriminácii rómskych žien a podpore participácie mládeže na veciach verejných. Je zriaďovateľkou Súkromného centra voľného času Quo vadis (2008) a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis (2008). V roku 2010 založila občianske združenie MONTESSORI, ktoré sa zaoberá špecifikami vzdelávania rómskych žiakov, inováciami vo vzdelávacom systéme, premenou tradičnej školy na modernú a zavádzaním pedagogického systému Marie Montessori ako aj inováciami vo vzdelávacom procese na Slovenku. Je zriaďovateľkou Súkromnej materskej školy Montessori so sídlom vo Zvolene (2012) a V Banskej Bystrici ( 2013) a tiež Riaditeľkou Montessori Inštitútu, n.o.(2017). Je autorkou niekoľkých štúdií a spoluautorkou publikácií a momentálne i poslankyňou NRSR.   Alžbeta Ferencová známa aj pod umeleckým menom Zea, je slovenská speváčka, televízna herečka, tanečnica a modelka. Vyrastala v Prešove, kde absolvovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu. V roku 2010 sa zúčastnila súťaže Miss Universe SR, následne pracovala v modelingu, hrala v seriáli TV JOJ Panelák a účinkovala v televíznej šou TV Markíza Koleso šťastia. V rokoch 2022 – 2023 stvárnila hlavnú postavu v seriáli TV JOJ Iveta režiséra Jana Hřebejka. Aktívne sa venuje aj hudobnej tvorbe, v ktorej sa pohybuje na pomedzí R&B a popu. V roku 2020 vydala debutový album Burning Light. Pochádza z rómskej rodiny, jej prastarou mamou bola prvá rómska spisovateľka s dramatička na Slovensku, Elena Lacková.   Moderátor Martin Staňo  
Diskusia po predstavení Budete mať luft!
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon
Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.   Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku.   Hostia František Balog - herec, ktorý má ako jediný Róm angažmán v štátnom divadle na Slovensku a to v Národnom divadle Košice. Vyrástol v detskom domove v Šarišských Michaľanoch.   Marek Roháček - spoluzakladateľ občianskeho združenia Návrat, ktoré podporuje návrat opustených detí z inštitúcií do rodín.   Moderátor Martin Staňo
Sarah Ruhlová
Ein sauberes Haus
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Takmer vážna komédia o tajnom upratovaní, nevinnej nevere a dokonalom vtipe

David Mamet
Glengarry Glen Ross
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Der zeitgenössische amerikanische Schriftsteller David Mamet hat sein Schauspiel Glengarry Glen Ross in das Umfeld eines Immobilienbüros situiert. Darin findet ein harter und manchmal auch komischer Konkurrenzkampf zwischen den Mitarbeitern statt, die auch das Unverkäufliche verkaufen. Jeder will nach oben kommen, am besten auf dem Rücken von jemandem anderen. Aber nur einer hat die Chance. Das Immobilienbüro motiviert seine Mitarbeiter mit einem Wettbewerb in dem man einen Luxus-Wagen, einen Satz Messer gewinnen kann oder umgekehrt seine Arbeit verlieren kann. Deshalb schmieden die einzelnen Mitarbeiter gegeneinander raffinierte Pläne um vorwärts zu kommen, es werden schmutzige Praktiken, einfallsreiche Täuschungsmanöver, aber auch gegenseitige Betrügereien enthüllt. Das alles im gnadenlosen Kampf ums Überleben. Der unverwechselbare Humor, die einzigartige Sprache und wundervolle Dialoge verbinden sich in Glengarry Glen Ross mit einer sonderbaren Ironie, wirksamen Metaphern und der unbarmherzigen Geschäftswelt. Es ist eine Welt entstanden, in der es wichtiger ist zu haben als zu sein. Es ist einfach unsere Welt.

David Mamet erhielt für das Schauspiel den Pulitzer Preis und es auch verfilmt, der Film wurde für den Oscar nominiert.

Vorstellungsdauer: 1 Stunde 30 Minuten ohne Pause

Premiere am 24. September, 2021   Wollen auch Sie unter den Ersten sein, die wissen was im SND los ist? Teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit und Ihnen werden keine Neuigkeiten mehr entgehen.    
Peter Quilter
Glorious!
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Eine wahre Geschichte über die schlechteste Sängerin der Welt.

Tereza Trusinová
Hallo!
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

CLASSROOM PLAY (Klassenzimmerstück)

Hommage à Jozef Adamovič
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon
V apríli 2024 sme si pripomenuli 85. výročie narodenia jedného z najvýraznejších predstaviteľov generácie, ktorá začala písať svoju hereckú kariéru v úvode šesťdesiatych rokov minulého storočia, Jozefa Adamoviča (1939 – 2013). Práve on bol jedným z prvých absolventov odboru herectva na Vysokej škole múzických umení, ktorý nemusel prvé roky stráviť na jednej z regionálnych scén, ale okamžite po získaní diplomu ho pre enormný talent angažovali na prvej scéne. Adamovič sa v divadle rýchlo etabloval v úlohách mladých romantických hrdinov, stal sa erbovým predstaviteľom vnútorne ešte bezproblémovej mladosti, ale naopak aj komplikovaných mužov ocitajúcich sa už v rozpuku aktívneho života pred osudnými rozhodnutiami. Veľké herecké príležitosti získaval od všetkých interných členov režijného súboru, no najčastejšie mal možnosť kreovať ústredné roly pod vedením Karola L. Zachara, ale i svojich generačných spolupútnikov – Pavla Haspru a Petra Mikulíka. Práve šesťdesiate roky pre svoju liberálnosť dramaturgie a mierneho povolenia z politického diktátu patria medzi najslávnejšie éry dejín Činohry SND, kvalita mnohých titulov súvisela práve s hereckým obsadením, kde okrem iných dominovala aj Adamovičova individualita. Do histórie sa zapísali najmä jeho Lysander zo Shakespearovho Sna noci svätojánskej (1965), Aldemaro z de Vegovho Učiteľa tanca (1966), Christian z Rostandovho Cyrana z Bergeracu (1967), Artúr z Mrożekovho Tanga (1967) či Tulák z Bukovčanovej drámy Kým kohút nezaspieva (1969). V nasledujúcich desaťročiach sa prehral od postáv naivných milovníkov a neoblomných idealistov k zásadným charakterovým rolám tragického rozmeru, akými boli predovšetkým Don Rodrigo v Corneillovom Cidovi (1972), Boris Dikoj v Ostrovského Búrke (1974) či Edgar v Shakespearovom Kráľovi Learovi (1975), ale aj k postávam hutnej psychologickej kresby ako Paško vo Vampilovovej Jarabici (1974), Aigeus v Euripidovej Médeii (1985) či Otec – Mesiac v Lorcovej Krvavej svadbe (1987).   Výnimočnosť Jozefa Adamoviča si pripomenieme archívnym záznamom televíznej inscenácie drámy Jeana Cocteaua Dvojhlavý orol z roku 1969 v réžii Igora Ciela. Okrem Adamoviča v nej účinkujú aj ďalšie legendy slovenského herectva – Zdena Gruberová, Ladislav Chudík, Michal Dočolomanský a Libuša Trutzová.   Večerom bude sprevádzať teatrológ Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV.
Ivan Vyrypajev
Illusionen
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Eine bittere Kammerkomödie über die intime Welt von zwei Ehepaaren

Denys Arcand
Jesus von Montreal
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal
Príbeh o pátraní po zmysle a mieste duchovnosti v modernom urbanizovanom svete, no i satirickom pohľade na svet umenia
Voľne na motívy poviedok Boženy Slančíkovej Timravy
Kinder
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Voľne na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

Príbeh o deťoch, ktoré dokážeme opičou láskou celkom udusiť, ale aj o tých cudzích, ku ktorým dokážeme byť krutí a ľahostajní

 

Louisa May Alcottová
Kleine Frauen
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Adaptácia slávneho románu

Ján Chalupka
Kocúrkovo
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Das komödiantische Universum von Kocúrkovo in einem neuen Format, wo die Braut vergeblich auf ihren Bräutigam wartet und der Autor auf die Grenzen seiner Zeit stößt.

Lev Nikolajevič Tolstoj
Krieg und Frieden
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Eines der größten und berühmtesten Werke der Weltliteratur

Krst výnimočnej trojzväzkovej publikácie 100 SND
Sonstiges
Neues Gebäude, Foyer SND

100 rokov Slovenského národného divadla

Jozef Hollý
Kubo
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Das bekannteste Lustspiel zum ersten Mal auf der Bühne des SND. Kubo als hilfloser und netter Banause oder als gefährliches Individuum, das zu allem fähig ist, wenn sich die Gelegenheit bietet?

William Shakespeare
Macbeth
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal
Jedna z najslávnejších tragédií o lákavom, no zhubnom pokušení získať absolútnu moc, vinou ktorej človek všetko stratí
Aľa Rachmanovová, Roman Polák
Meine russischen Tagebücher
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Dramatisierung des Romans über den Angriff auf die russische Intelligenz

Matúš Bachynec
Milada
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Das Autoren-Dokudrama widmet sich der bewegenden menschlichen Geschichte einer starken Frau - Milada Horáková.

Béla Pintér
Miststück
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Silný intímny príbeh o rodičoch a dvoch adoptovaných dievčatách

Joseph Conrad, David Jařab
Mit den Augen des Westens
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio
Príbeh o človeku, ktorý sa snažil bez ujmy preplávať autoritárskym režimom, nemať s ním nič spoločné, ale náhoda mu v tom zabránila
Lukáš Brutovský
Schwund
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio
Príbeh o krajine, z ktorej sa odchádza   Dňa 12. 5. a 16. 6. 2024 sa uskutoční dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Foyer Činohry, vstup voľný)
Jozef Gregor Tajovský, Gabriela Preissová
Sünde/Ihre Stieftochter
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Zwei Juwele des slowakischen und tschechischen realistischen Dramas

Roman Polák
Szenen aus dem Leben (Ingmar Bergmans) /Arbeitstitel/
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Eine Inszenierung über die katharsische Macht des Theaters.

Michail Afanasievič Bulgakov
Theaterroman
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Eines der beliebtesten Literaturwerke über das Theatermilieu, Theatermenschen und ihre Kunst sowie über menschliche Leidenschaften, Sehnsüchte und Schwächen.

Lucy Prebble
The Effect
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Ein zeitgenössisches Stück über die verschiedenen Formen von Liebe und Depression.

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
The Play that Goes Wrong – Ein katastrophaler Theaterabend!
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Die zeitgenössische britische Komödie präsentiert eine ironische Sichtweise auf die Theaterwelt, aber gleichzeitig handelt es sich um eine große Ehrerbietung für diese Welt.

Paul Rudnick
Uns geht es gut
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Atraktívna šoková terapia, ktorá vám otvorí oči, roztopí srdcia a nadvihne kútiky úst

Ján Palárik
Versöhnung oder Das Abenteuer beim Erntefest
Schauspiel
Neues Gebäude, Schauspielsaal

Ein Lustspiel über Versöhnung, Abenteuer, Liebesspiele und Zufälle in der slowakischen Kultklassik.

Gerhart Hauptmann
Vor Sonnenuntergang
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Ein starkes Familiendrama des Nobelpreisträgers für Literatur.

Maxim Gorkij
Wassa
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio
Hra o bohatstve, ktoré sa stáva osudným. O živote, ktorý chceme chrániť a zachrániť. Ale za akú cenu?
Chanoch Levin
Winter Wedding
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Eine magische Komödie über ungewöhnliche Hochzeitsvorbereitungen.

Kolektív autorov
Wir machen euch schon Beine!
Schauspiel
Neues Gebäude, Der Blaue Salon

Künstlerische Reflexion auf eine Tragödie, die fast hundert Jahre verschwiegen wurde. Es ist die Darstellung einer Tragödie, die durch Vorurteile hervorgerufen wurde, die bis heute lebendig sind.

Franz Xaver Kroetz
Wunschkonzert
Schauspiel
Neues Gebäude, Studio

Hra bez slov, ale povie viac ako tá, v ktorej sa veľa hovorí