Aktuelles / Presseberichte

Príďte do divadla včas
Publikované dňa: 03.02.2023
Vážení diváci, milí naši hostia,
v súvislosti so zimným obdobím a značne premenlivým počasím, čo môže komplikovať dopravu a parkovanie, si vás dovoľujeme požiadať a odporúčať:
 
• príďte do divadla bez stresu v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom predstavenia,
• pohodlne zaparkujete na našom parkovisku, vyhnete sa hľadaniu voľného miesta v poslednej chvíli,
• pripomíname, že parkovisko za novou budovou SND je spoplatnené sumou 2 eurá na hodinu,
• odložíte si kabáty v šatni bez čakania v rade,
• vstup do novej budovy SND je hodinu pred začiatkom predstavenia,
• máte možnosť občerstviť sa ešte pred predstavením,
• upozorňujeme, že vzhľadom na opodstatnené sťažnosti divákov nebudeme umožňovať vstup po začiatku predstavenia / v Sále opery a baletu ani na balkón,
Nedožitých 90 osvieteného vzdelanca Miloša Pietora
Publikované dňa: 03.02.2023
„Skúšať s Milošom bola naozaj škola. Múdrosti, divadla, histórie či politiky.“
 
Pred 90 rokmi sa 3. februára 1933 narodil Miloš Pietor, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej kultúry a umenia – múdry, noblesný divadelník, pedagóg, rozhľadený Európan i svetoobčan zakorenený v národných tradíciách.
 
Miloš Pietor pochádzal z významnej rodiny vzdelancov, ktorej tradície uplatňoval vo svojom profesionálnom živote na rôznych postoch a v dôležitých funkciách. Absolvoval bratislavské konzervatórium a štúdium činohernej réžie na Vysokej škole múzických umení. Pôsobil v mnohých slovenských divadlách. „Plebejec Pietor vyvolával dojem, že je potomkom starej šľachty. Okrem cudzích jazykov ovládal aj cudzie spoločenské maniere... Najväčší gavalier medzi našimi režisérmi. Ak nie šľachtic rodom, tak určite šľachtic duchom...“ (Ladislav Čavojský, teatrológ)
 
Prvýkrát do opery? Určite na Čerta a Káču!
Publikované dňa: 01.02.2023
O čom sa pri návšteve tejto opery v SND možete presvedčiť? Predovšetkým o tom, že opera nie je nuda, že opera žije! Túto opernú inascenáciu pripravil tvorivý tím tridsiatnikov. Scéna je úchvatná, kostýmy šarmantné a tak správne „uhodené“. Tance sú veselé, na scéne pozornosť upútajú parkuristi i akrobati. A keďže je to opera – tak, samozrejme, speváci, zbor a orchester.
Presvedčte sa, pozývame malých i veľkých 1. a 11. februára o 19.00 a v nedeľu 12. februára o 11. 00 alebo o 18.00 hodine.
 
Zrušenie predstavenia: CARMEN 19. 2. 2023
Publikované dňa: 30.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z technických dôvodov rušíme predstavenie CARMEN dňa 19. 2. 2023 o 17:00 hod. - BEZ NÁHRADY.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
 
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Zmena predstavenia Čistý dom 28.1.2023
Publikované dňa: 28.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 28.1.2023 pedstavenie Čistý dom v Štúdiu SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu POPOL A VÁŠEŇ dňa 28.1.2023 o 19:00 hod v Štúdiu SND.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 

Seiten