Aktuelles / Presseberichte

Zmena vo vedení Opery SND
Publikované dňa: 03.08.2021
Vedenie Slovenského národného divadla a vedenie Opery Slovenského národného divadla dospeli po vzájomnej dohode k rozhodnutiu, že s účinnosťou od 2. augusta 2021 sa ruší dvojzložkové vedenie operného súboru.
 
Riaditeľom Opery Slovenského národného divadla sa stáva doterajší výkonný riaditeľ Opery SND Lubor Cukr. Pán Dalibor Jenis sa ďalej bude venovať už len svojej profesionálnej umeleckej kariére.
 
Opera SND aj v budúcnosti počíta s pánom Jenisom ako významným hosťujúcim umelcom. Dalibor Jenis už v septembri začína so skúšobným procesom v role Rigoletta v rovnomennej Verdiho opere pod taktovkou Daniela Callegariho v jednej z najvýznamnejších európskych operných scén – Teatro La Fenice v Benátkach.
 
Otvorené divadlo
Publikované dňa: 29.07.2021
Napriek prebiehajúcim divadelným prázdninám divadlo žije aj v lete. Práve v tomto čase máme okrem príprav nadchádzajúcej sezóny priestor na nové spolupráce. Po prvýkrát sme partnersky vstúpili do dlhoročného úspešného projektu Letnej akadémie módy Slovak fashion council. Počas dvoch intenzívnych týždňov v ňom dizajnérky približujú deťom prácu na tvorbe odevnej kolekcie. Divadlo je rozhraním mnohých umeleckých remesiel a jednou z kľúčových profesií, ktoré sa podieľajú na výrobe výpravy inscenácií, je kostýmová výroba.
 
Konkurz do Operného štúdia SND
Publikované dňa: 22.07.2021

Opera SND aj pre nadchádzajúcu sezónu pripravila projekt Operného štúdia SND, ktorého ambíciou je byť umelecko-vzdelávacou platformou pre budúcich profesionálnych spevákov. 

Úspešní uchádzači budú môcť počas dvoch divadelných sezón pracovať po vedením renomovaných slovenských a českých divadelných profesionálov – spevákov, dirigentov, režisérov a korepetítorov. 

Dostanú príležitosť nielen si naštudovať konkrétne operné postavy svetového repertoáru, ale aj účinkovať priamo v inscenáciách nášho operného domu, zúčastňovať sa na pravidelných umelecko-interpretačných kurzoch rôznych zameraní a zároveň zažiť reálnu opernú prevádzku.

Členovia operného štúdia (osem až desať spevákov) popri možnosti naštudovať si operný titul, zúčastniť sa na komorných projektov alebo fragmentov z opier absolvujú počas sezóny niekoľko koncertov a prezentovať sa budú tiež na záverečnom koncerte árií a piesní Operného štúdia SND.

Za Milanom Lasicom
Publikované dňa: 19.07.2021

Nesmierny smútok sprevádza správu, ktorú si ešte dostatočne neuvedomujeme. Odišiel noblesný, všestranný umelec – dramatik, režisér, herec, textár, spevák i moderátor, predovšetkým však briskný glosátor, občan, pre ktorého bola kritériom pravda a spravodlivosť.

Milan Lasica nebol členom Slovenského národného divadla, ale nebol ani bežným návštevníkom. S našou inštitúciou ho spájalo oveľa viac. V poslednom období bol členom Umeleckej rady SND a čitatelia SME NÁRODNÉ sa v pravidelnej rubrike vždy poprechádzali v umelcových spomienkach okolo divadla. 

S mnohými umelcami SND Milan Lasica spolupracoval, s mnohými sa priatelil a mnohým nám bude chýbať nielen tá virtuálna, ale aj skutočná prechádzka Milana Lasicu popri novej budove SND. Vídavali sme ho pohrúženého v myšlienkach, vážneho i s potmehúdskym úsmevom – smeroval domov z tvorivých stretnutí z kaviarničky pri Dunaji.    

Stanovisko vedenia SND a Činohry SND k nepravdivým informáciám uverejneným v týždenníku Rytmus života č. 29 z 13. 7. 2021
Publikované dňa: 15.07.2021

Vedenie Slovenského národného divadla a Činohry SND sa ohradzuje proti uvedeniu nepravdivých informácií v predmetnom článku týždenníka Rytmus života č. 29 z 13. 7. 2021. Vedenie Činohry SND naďalej ráta s angažovaním členky Činohry SND Petry Vajdovej do repertoárových, ako aj nových titulov nadchádzajúcej sezóny.

Petra Vajdová patrí k výrazným predstaviteľkám svojej hereckej generácie. Je typovo zaujímavá, chápe hĺbku postavy a charakteru, skvelo sa s ňou pracuje. 

Ako členka Činohry SND sa hneď po návrate z materskej dovolenky plne a aktívne zúčastňuje na všetkých aktivitách divadla. Bez zaváhania nastúpila do nových záskokov, bez problémov sa zúčastňovala na všetkých skúškach, ktoré Činohra SND odohrala v čase pandémie. Vedenie Činohry SND zásadne odmieta, že by v ostatnom období dochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny či skúšobných procesov zo strany pani Vajdovej. 

Seiten