News / Press releases

Zmena predstavenia: Deklarácia závislosti 19.01.2022
Publikované dňa: 18.01.2022
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúcej rušíme dňa 19.01.2022 predstavenie Deklarácia závislosti v Modrom salóne. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Nepolepšený svätec dňa 19.01.2022 o 19:30 hod. v Modrom salóne.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Predaj vstupeniek na predstavenia do konca januára alebo čakajú vás Stouni...
Publikované dňa: 14.01.2022
Vážení priaznivci SND,
radi vás informujeme, že SND spustilo predaj vstupeniek na predstavenia všetkých troch umeleckých súborov, ktoré sú na programe do konca januára.
Od 15. januára až do konca mesiaca si môžete vybrať z 29 predstavení činohry, opery i baletu.
 
V predaji je aj nový titul Kým prídu Stouni.., ktorý má v Činohre SND premiéru už o niekoľko dní. Ak vám titul evokuje názov populárnej skupiny The Rolling Stones, nemýlite sa. Mimoriadne inšpiratívnym perom napísaný text, do ktorého autorsky prispievali prakticky všetci účinkujúci, je skvelý a dozviete sa o skupine aj to, o čom ste doteraz ani len netušili. Zabavíte sa, ale aj zamyslíte... Stouni pozývajú pamätníkov i súčasníkov a nielen tých, ktorí na koncerty The Rolling Stones chodievajú.
 
Ročenka SND predstavuje premiéry a repertoár aktuálnej 102. sezóny
Publikované dňa: 12.01.2022
V tomto období sme v SND privítali možnosť navýšiť divácku kapacitu na úroveň 50% možnej obsadenosti divadelnej sály. Umožní to aspoň do určitej miery oživiť všetky umelecké aktivity, ktorým sa vedenie divadla, umelci a všetci zamestnanci venovali v uplynulom období. V tejto súvislosti upravujeme program na nasledujúce týždne. Vstupenky si môžete zakúpiť online, ale aj v pokladnici v novej budove SND, kde môžete dostať aj Ročenku 102. divadelnej sezóny.
 
Uvedomujeme si, že ročenku aktuálnej sezóny ponúkame v čase, keď vstupuje do druhej polovice. V úvodnom slove situáciu ozrejmuje generálny riaditeľ SND Matej Drlička „Naša ročenka je pripravená už pol roka... Nechceli sme avizovať naše plány bez ich finančného krytia. Prišli sme však do bodu, v ktorom sme sa napriek pretrvávajúcim neistotám rozhodli o naše plány s vami podeliť. To, že pracujeme v neistote, totiž neznamená, že nepracujeme,“ uvádza Matej Drlička.
 
Vedenie SND privítalo rozhodnutie vypísať súťaž na zhotoviteľa merania hluku a vibrácií v súvislosti s plánovanou električkou pred divadlom
Publikované dňa: 12.01.2022
Vedenie Slovenského národného divadla oceňuje rozhodnutie Magistrátu Bratislavy vypísať súťaž na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií priestorov novej budovy SND v rámci príprav projektu električkovej trate v Novom centre. Aj keď vedenie SND nezmenilo názor na trasovanie električky popri novej budove divadla a nepovažuje ho za ideálne riešenie, je otvorené odbornej diskusii.
 
Vedenie SND a mnohí umelci už v minulosti podporili iniciatívu za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika a vyjadrili niekoľkokrát znepokojenie nad plánovanou výstavbou električkovej trate medzi novou budovou SND a komplexom Eurovea.
 
Mestskí poslanci už schválili územný plán mesta, ktorý ráta s električkovou traťou v blízkosti novej budovy SND. Magistrát hlavného mesta teraz vypísaním súťaže na zhotoviteľa meraní hluku a vibrácií vychádza v ústrety požiadavke SND.
 
Vyjadrenie SND k navýšeniu diváckej kapacity
Publikované dňa: 10.01.2022
SND víta navýšenie diváckej kapacity na úroveň 50% možnej obsadenosti divadelnej sály. Vnímame to ako prijateľný kompromis medzi rešpektovaním protipandemických opatrení a ekonomickou rentabilitou.
S úpravou programu podľa nových opatrení a spustením predaja čakáme na Vyhlášku ÚVZ SR, ktorá by mala špecifikovať všetky podmienky. Program, ktorý sme avizovali na týždeň od 10. januára a to uvedenie inscenácie Nepolepšený svätec v Modrom salóne /11. 1. o 20.00 hod./, komédie Chaos v Štúdiu /15. 1. o 19.00 hod./ a Novoročný koncert členov Operného štúdia /14. 1. o 19.00 hod./ zatiaľ nebudeme meniť, či dopĺňať.

Pages