Competition

Tutti Player Double Bass (maternity leave cover)
24.05.2021
SND General Manager in Bratislava invites applications for for the position of
 
Tutti Player Double Bass
(maternity leave cover)
 
 
Prvý hráč v skupine trúbok
12.11.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
Prvý hráč v skupine trúbok