Repertoire Drama

Valeria Schulczová a kolektív autorov
24
Drama
The new SND building, Studio

A story that is also ours

Chanoch Levin
A Winter Funeral
Drama
The new SND building, Studio

Magical comedy about unconventional wedding preparations

Gerhart Hauptmann
Before Sunset
Drama
The new SND building, Studio

A powerful family drama by a Nobel Prize-laureate.

Mika Myllyaho
Chaos
Drama
The new SND building, Studio

Contemporary comedy about three women who are losing grip of their lives, until they end up in utter chaos.

Voľne na motívy poviedok Boženy Slančíkovej Timravy
Children
Drama
The new SND building, Studio

 

Voľne na motívy poviedok Boženy Slančíkovej-Timravy

Príbeh o deťoch, ktoré dokážeme opičou láskou celkom udusiť, ale aj o tých cudzích, ku ktorým dokážeme byť krutí a ľahostajní

Dňa 15. 6. 2024 sa uskutoční dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Foyer Činohry, vstup voľný)

Michal Belej, Daša Krištofovičová
Declaration of Independence
Drama
The new SND building, The Blue Salon

Authorial play inspired by the life of Edward Bernays and his wife Doris Fleischman.

Béla Pintér
Dirt
Drama
The new SND building, Studio

Silný intímny príbeh o rodičoch a dvoch adoptovaných dievčatách

Diskusia po predstavení Budete mať luft!
Drama
The new SND building, The Blue Salon
Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.   Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku.   Hostia František Balog - herec, ktorý má ako jediný Róm angažmán v štátnom divadle na Slovensku a to v Národnom divadle Košice. Vyrástol v detskom domove v Šarišských Michaľanoch.   Marek Roháček - spoluzakladateľ občianskeho združenia Návrat, ktoré podporuje návrat opustených detí z inštitúcií do rodín.   Moderátor Martin Staňo
Diskusia po predstavení Budete mať luft!
Drama
The new SND building, The Blue Salon
Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.   Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku.   Hostia Ingrid Kosová v rokoch 2006 – 2011 pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila občianske združenie Quo vadis, ktorého je štatutárkou. Združenie sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu, rodovej rovnosti, viacnásobnej diskriminácii rómskych žien a podpore participácie mládeže na veciach verejných. Je zriaďovateľkou Súkromného centra voľného času Quo vadis (2008) a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis (2008). V roku 2010 založila občianske združenie MONTESSORI, ktoré sa zaoberá špecifikami vzdelávania rómskych žiakov, inováciami vo vzdelávacom systéme, premenou tradičnej školy na modernú a zavádzaním pedagogického systému Marie Montessori ako aj inováciami vo vzdelávacom procese na Slovenku. Je zriaďovateľkou Súkromnej materskej školy Montessori so sídlom vo Zvolene (2012) a V Banskej Bystrici ( 2013) a tiež Riaditeľkou Montessori Inštitútu, n.o.(2017). Je autorkou niekoľkých štúdií a spoluautorkou publikácií a momentálne i poslankyňou NRSR.   Alžbeta Ferencová známa aj pod umeleckým menom Zea, je slovenská speváčka, televízna herečka, tanečnica a modelka. Vyrastala v Prešove, kde absolvovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu. V roku 2010 sa zúčastnila súťaže Miss Universe SR, následne pracovala v modelingu, hrala v seriáli TV JOJ Panelák a účinkovala v televíznej šou TV Markíza Koleso šťastia. V rokoch 2022 – 2023 stvárnila hlavnú postavu v seriáli TV JOJ Iveta režiséra Jana Hřebejka. Aktívne sa venuje aj hudobnej tvorbe, v ktorej sa pohybuje na pomedzí R&B a popu. V roku 2020 vydala debutový album Burning Light. Pochádza z rómskej rodiny, jej prastarou mamou bola prvá rómska spisovateľka s dramatička na Slovensku, Elena Lacková.   Moderátor Martin Staňo  
Diskusia po predstavení Budete mať luft!
Drama
The new SND building, The Blue Salon

Pozývame vás na diskusiu po predstavení inscenácie Budete mať luft, ktorá dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928.

Diskutovať však nebudeme o inscenácii ako takej, ale o témach, ktoré s ňou bytostne súvisia. Historicko-spoločenský kontext vtedajších udalostí, ale aj ďalšie zásadné momenty rómskej kultúry, no tiež praktické rady smerujúce k tomu, čo môžeme jednotlivo robiť pre lepšie postavenie Rómov v našej spoločnosti. Na to všetko a mnoho ďalšieho sa pozrieme spolu s odborníkmi na danú problematiku. Hostia: Janette Motlová je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. Vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. Neskôr pôsobila ako manažérka Národného projektu KomPrax, vedúca Oddelenia stratégie a metodológie práce s mládežou a ako programová manažérka v Iuvente.

Je držiteľkou viacerých významných ocenení. Za svoje blogy získala Novi­nársku cenu, v roku 2015 ocenenie Gipsy Spirit v kategórii Médiá a ocenenie MOST za Dlhodobý prínos v oblasti práce s mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za absolútnu víťazku súťaže Lektor roka 2017. Okrem uvedeného bola v roku 2015 nominovaná na Slovenku roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.

Janette Motlová pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie. Je autorkou viacerých publikácií, metodík a inovatívnych prístupov v práci s ohrozenými skupinami ľudí. Je autorkou autobiografického románu Cigánka. Je vydatá, má tri deti, z nich jedno adoptívne.

Fedor Blaščák je filozof, publicista a aktivista. Zaoberá sa súčasnými dejinami a politikou pamäti, vzdelávaním a kultúrou. V mimovládnom sektore a neziskových organizáciách pôsobí viac ako dvadsať rokov, pomáhal zakladať a do roku 2018 viedol Asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov, bol aj vyjednávačom tretieho sektora v prospech mechanizmu daňovej asignácie. Je spoluautorom seriálu ŠtB: Prísne tajné, ktorý od septembra 2022 vysiela RTVS. Od októbra j2022 e novým riaditeľom Nadácie otvorenej spoločnosti.

Moderátor: Martin Staňo

Christopher Hampton
Embers
Drama
The new SND building, Studio

Based on the novel Candles Are Burning Out by Sándor Márai.

A riveting reconstruction of betrayal, friendship, chase and passion.

Caryl Churchill
Escaped Alone
Drama
The new SND building, Studio

Štyri dámy si pri šálke čaju pokonverzujú o všetkom a ničom. Smiešne, kruto, vecne aj dojemne.

Ľubomír Feldek
Fear-Not
Drama
The new SND building, Drama hall

A fairy-tale about how Maruška and Fear-Not encountered more than just Twelve Months.

David Mamet
Glengarry Glen Ross
Drama
The new SND building, Studio

The contemporary American author David Mamet placed his Glengarry Glen Ross into the setting of a real estate agency. It is the stage to play out the tough, harsh and, at times, even comical competition struggle among the staff who are selling even that which cannot be sold. Everyone wishes to climb the upper career echelons, ideally stepping on someone else’s back. Still, there is only one to be given the chance. As a staff incentive, the agency comes up with a competition to win a luxury car, a set of knives or, on the contrary a loss of job. That gives rise to all kinds of career scheming among the staff, which unveil unfair practices, shrewd tricks, as well as mutual betrayal. All this is part of the merciless struggle for survival. Characteristic humour, idiosyncratic language and brilliant dialogues merge in Glengarry Glen Ross with peculiar irony, effective metaphor and unremitting business world. A world is born where 'to have' is more important than 'to be'. Simply, our world! The play earned David Mamet Pulitzer Prize, and two Academy-nominated films based on the piece.

Running time: 1 hour 30 minutes, no interval

Première September 24, 2021   Do you also wish to be among the first to know what is going on at the SND? Leave your contact details with us, and you won’t miss out on any news.  
Peter Quilter
Glorious!
Drama
The new SND building, Studio

True story of the world’s worst singer

Hommage à Jozef Adamovič
Drama
The new SND building, The Blue Salon
V apríli 2024 sme si pripomenuli 85. výročie narodenia jedného z najvýraznejších predstaviteľov generácie, ktorá začala písať svoju hereckú kariéru v úvode šesťdesiatych rokov minulého storočia, Jozefa Adamoviča (1939 – 2013). Práve on bol jedným z prvých absolventov odboru herectva na Vysokej škole múzických umení, ktorý nemusel prvé roky stráviť na jednej z regionálnych scén, ale okamžite po získaní diplomu ho pre enormný talent angažovali na prvej scéne. Adamovič sa v divadle rýchlo etabloval v úlohách mladých romantických hrdinov, stal sa erbovým predstaviteľom vnútorne ešte bezproblémovej mladosti, ale naopak aj komplikovaných mužov ocitajúcich sa už v rozpuku aktívneho života pred osudnými rozhodnutiami. Veľké herecké príležitosti získaval od všetkých interných členov režijného súboru, no najčastejšie mal možnosť kreovať ústredné roly pod vedením Karola L. Zachara, ale i svojich generačných spolupútnikov – Pavla Haspru a Petra Mikulíka. Práve šesťdesiate roky pre svoju liberálnosť dramaturgie a mierneho povolenia z politického diktátu patria medzi najslávnejšie éry dejín Činohry SND, kvalita mnohých titulov súvisela práve s hereckým obsadením, kde okrem iných dominovala aj Adamovičova individualita. Do histórie sa zapísali najmä jeho Lysander zo Shakespearovho Sna noci svätojánskej (1965), Aldemaro z de Vegovho Učiteľa tanca (1966), Christian z Rostandovho Cyrana z Bergeracu (1967), Artúr z Mrożekovho Tanga (1967) či Tulák z Bukovčanovej drámy Kým kohút nezaspieva (1969). V nasledujúcich desaťročiach sa prehral od postáv naivných milovníkov a neoblomných idealistov k zásadným charakterovým rolám tragického rozmeru, akými boli predovšetkým Don Rodrigo v Corneillovom Cidovi (1972), Boris Dikoj v Ostrovského Búrke (1974) či Edgar v Shakespearovom Kráľovi Learovi (1975), ale aj k postávam hutnej psychologickej kresby ako Paško vo Vampilovovej Jarabici (1974), Aigeus v Euripidovej Médeii (1985) či Otec – Mesiac v Lorcovej Krvavej svadbe (1987).   Výnimočnosť Jozefa Adamoviča si pripomenieme archívnym záznamom televíznej inscenácie drámy Jeana Cocteaua Dvojhlavý orol z roku 1969 v réžii Igora Ciela. Okrem Adamoviča v nej účinkujú aj ďalšie legendy slovenského herectva – Zdena Gruberová, Ladislav Chudík, Michal Dočolomanský a Libuša Trutzová.   Večerom bude sprevádzať teatrológ Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV.
Ivan Vyrypajev
Illusionen
Drama
The new SND building, Studio

Bitter-sweet small-scale drama about the intimate universe of married couples

Denys Arcand
Jesus of Montreal
Drama
The new SND building, Drama hall
Príbeh o pátraní po zmysle a mieste duchovnosti v modernom urbanizovanom svete, no i satirickom pohľade na svet umenia
Ivan Stodola
Just Another Cup of Tea
Drama
The new SND building, The Blue Salon

Divadlo nevidiacich – Divadlo Zrakáč

Kolektív autorov
Just Wait for It! We’re Coming for You!
Drama
The new SND building, The Blue Salon

A creative reflection on a tragedy that has remained suppressed and untold for nearly a hundred years. A tragedy caused by prejudice that is present to this day.

Ján Chalupka
Kocúrkovo (Gotham City)
Drama
The new SND building, Drama hall

A comedy universe in a new format, with the bride waiting in vain for the groom and the author hitting the confines of the time.

Krst výnimočnej trojzväzkovej publikácie 100 SND
Other
The new SND building, Foyer SND

100 rokov Slovenského národného divadla

Jozef Hollý
Kubo
Drama
The new SND building, Drama hall

The best-known Slovak comedy for the first time on stage the SND. Kubo as a defenceless and adorable simpleton, or a dangerous individual capable of everything?

Louisa May Alcottová
Little Women
Drama
The new SND building, Drama hall

Adaptácia slávneho románu

William Shakespeare
Macbeth
Drama
The new SND building, Drama hall
Jedna z najslávnejších tragédií o lákavom, no zhubnom pokušení získať absolútnu moc, vinou ktorej človek všetko stratí
Lope de Vega
Madness in Valencia
Drama
The new SND building, Drama hall

Energická komédia s delikatesným dôvtipom

Matúš Bachynec
Milada
Drama
The new SND building, The Blue Salon

Authorial docudrama that explores the profound story of a woman, mother, lawyer, politician, member of the Czech anti-Nazi résistance, and a victim of Stalinist show trial, Milada Horáková.

Morena, author’s production
Drama
The new SND building, The Blue Salon

Author’s production – a small probe into th einner world of a woman turning thirty

Florian Zeller
Mother
Drama
The new SND building, Studio

Intímny pohľad do ženskej duše

Peter Pavlac
OPERATION B - talking about silence
Drama
The new SND building, The Blue Salon

This original Slovak play was based on Marianna Oravcova's publication - Operation B, published by the Nation's Memory Institute

Lukáš Brutovský
Odliv [Drain]
Drama
The new SND building, Studio
Príbeh o krajine, z ktorej sa odchádza   Dňa 12. 5. a 16. 6. 2024 sa uskutoční dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Foyer Činohry, vstup voľný)
Ján Palárik
Reconciliation or Adventure at Harvest Time
Drama
The new SND building, Drama hall

Comedy about reconciliation, adventure, love games and coincidences in a Slovak cult classic.

Franz Xaver Kroetz
Request Concert
Drama
The new SND building, Studio

Hra bez slov, ale povie viac ako tá, v ktorej sa veľa hovorí

Aľa Rachmanovová, Roman Polák
Russian Diaries
Drama
The new SND building, Drama hall

Dramatisation of a novel about attacks on Russian intelligentsia.

Roman Polák
Scenes from the Life of Director (Ingmar Bergman)
Drama
The new SND building, Studio

A production about the cathartic power of theatre.

Jozef Gregor Tajovský, Gabriela Preissová
Sin / Her Stepdaughter
Drama
The new SND building, Studio

Two gems of Slovak and Czech realistic drama

Božena Slančíková-Timrava, Daniel Majling
The Ball
Drama
The new SND building, Drama hall

Dramatisation of prose by a brilliant observer of harsh human fate

Sarah Ruhlová
The Clean House
Drama
The new SND building, Studio

Takmer vážna komédia o tajnom upratovaní, nevinnej nevere a dokonalom vtipe

Alberto Moravia
The Conformist
Drama
The new SND building, Drama hall

Príbeh o túžbe nájsť svoje miesto v spoločnosti aj za cenu krvi

Dňa 23. 5. 2024 sa uskutoční dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Foyer Činohry, vstup voľný)

Arthur Miller
The Crucible
Drama
The new SND building, Drama hall
Vzrušujúca hra o večných morálnych dilemách inšpirovaná honom na čarodejnice v meste Salem
Pavel Vilikovský
The Dog on the Road
Drama
The new SND building, Drama hall

This is brilliant literature about literature and a culture that is infused with irony, insight, sensitivity and comprehension.

Lucy Prebble
The Effect
Drama
The new SND building, Studio

Contemporary play about the faces of love and depression

Roald Dahl
The Hotel Bristol Apartment
Drama
The new SND building, Drama hall

A black comedy based on Roald Dahl's Skin

Jonathan Littell
The Kindly Ones
Drama
The new SND building, Studio

Gloomy fresco about compromises with conscience

William Shakespeare
The Merry Wives of Windsor
Drama
The new SND building, Drama hall

Classical Shakespearean comedy about the philandering knight Falstaff

Paul Rudnick
The New Century
Drama
The new SND building, Studio

Atraktívna šoková terapia, ktorá vám otvorí oči, roztopí srdcia a nadvihne kútiky úst

Natalie Kocab
The Owl
Drama
The new SND building, The Blue Salon

A production about different opinions, dated views, as well as mutual understanding between two generations.

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields
The Play that Goes Wrong
Drama
The new SND building, Studio

Contemporary British comedy presents an ironic view of the world of theatre and, at the same time, pays tribute to this world

Nikolaj Vasilijevič Gogoľ, Oleg Liptsin
The Story on How Ivan Ivanovich and Ivan Nikiforovich Have Fallen Out With Each Other
Drama
The new SND building, The Blue Salon

Príbeh, ktorý sa odohral medzi dvoma susedmi v mestečku Mirhorod, no mohol by sa odohrať i vo vašom susedstve

Michail Afanasievič Bulgakov
Theatre Novel
Drama
The new SND building, Drama hall

One of the favourite literary works about the world of theatre, theatre-makers and their art, as well as about human passions, desires and weaknesses

Kolektív autorov
Till the Stones Come...
Drama
The new SND building, Drama hall

Sex, drugs and rockenroll... And MONEY

Joseph Conrad, David Jařab
Under Western Eyes
Drama
The new SND building, Studio
Príbeh o človeku, ktorý sa snažil bez ujmy preplávať autoritárskym režimom, nemať s ním nič spoločné, ale náhoda mu v tom zabránila
Maxim Gorkij
Vassa Zheleznova
Drama
The new SND building, Studio
Hra o bohatstve, ktoré sa stáva osudným. O živote, ktorý chceme chrániť a zachrániť. Ale za akú cenu?
Lev Nikolajevič Tolstoj
War and Peace
Drama
The new SND building, Drama hall

One of the greatest pieces of world literature

Tereza Trusinová
What's up!
Drama
The new SND building, The Blue Salon

CLASSROOM PLAY (Staged in a classroom)