Changes in program

Zrušenie predstavenia: CARMEN 19. 2. 2023
Publikované dňa: 30.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z technických dôvodov rušíme predstavenie CARMEN dňa 19. 2. 2023 o 17:00 hod. - BEZ NÁHRADY.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
 
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Zmena predstavenia Čistý dom 28.1.2023
Publikované dňa: 28.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 28.1.2023 pedstavenie Čistý dom v Štúdiu SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu POPOL A VÁŠEŇ dňa 28.1.2023 o 19:00 hod v Štúdiu SND.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Zmena obsadenia v prestaveniach opery Bohéma dňa 27. a 29. 1. 2023
Publikované dňa: 27.01.2023
Vážení diváci,

 
s poľutovaním si Vás dovoľujeme informovať o zmene obsadenia a dirigenta v predstaveniach opery G. Pucciniho BOHÉMA (27. a 29. 1.). Z dôvodu zdravotnej indispozície Pavla Bršlíka a Roberta Jindru bude postavu Rodolfa spievať Tomáš Juhás a dirigovať bude Enrico Dovico.

 
Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám krásne operné zážitky!
Zmena termínu Koncertu členov operného štúdia
Publikované dňa: 25.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
oznamujeme vám, že z organizačných dôvodov meníme termín Koncertu členov operného štúdia na 13. 2. 2023 o 19:00 hod. Pôvodný termín koncertu bol dňa 10. 2. 2023 o 17:00 hod.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodný termín 10. 2. 2023 Vám platia aj na náhradný TERMÍN dňa 13. 2. 2023 o 19:00 hod.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie - termín, strácate nárok na vrátenie vstupného.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2022/ 2023 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 
Zmena termínu predstavenia opery Peter a Lucia
Publikované dňa: 24.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z prevádzkových dôvodov meníme v Štúdiu termín predstavenia PETER A LUCIA na 21. 3. 2023 o 19:00 hod. Pôvodný termín predstavenia bol 22. 3. 2023 o 19:00 hod.
Zakúpené vstupenky na pôvodný termín 22. 3. 2023 Vám platia aj na náhradný TERMÍN dňa 21. 3. 2023.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie - termín, strácate nárok na vrátenie vstupného.
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný termín nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
1. Máte možnosť so svojimi vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2022/ 2023 a tieto si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 

Pages