Zmeny v programe

ZRUŠENÉ PREDSTAVENIE: 23. 5. 2024 MILADA
Publikované dňa: 21.03.2024
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z organizačných dôvodov rušíme dňa 23. 5. 2024 predstavenie MILADA - BEZ PONUKY NÁHRADNÉHO PREDSTAVENIA.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
 
1. Máte možnosť s vytlačenými vstupenkami prísť kedykoľvek do pokladnice v priebehu sezóny 2023/ 2024 a tieto vstupenky si zameniť za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu.