Zmeny v programe

Zmena predstavenia: Deklarácia závislosti 19.01.2022
Publikované dňa: 18.01.2022
Vážení návštevníci,
 
dovoľujeme si vás informovať, že z dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúcej rušíme dňa 19.01.2022 predstavenie Deklarácia závislosti v Modrom salóne. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu Nepolepšený svätec dňa 19.01.2022 o 19:30 hod. v Modrom salóne.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.