Zlatý priateľ

ZLATÝ PRIATEĽ SND
Za príspevok 500 eur sa stávate zlatým priateľom SND. Ako prejav vďaky od nás dostanete Certifikát priateľstva, 2 vstupenky na prehliadku historickej budovy SND a 2x dve vstupenky na vybranú premiéru Činohry, Opery, alebo Baletu SND vrátane pozvánky na raut s umelcami. Získate tiež možnosť prednostnej rezervácie vstupeniek na naše predstavenia a tiež možnosť zúčastniť sa na kostýmovej skúške, verejnej generálke, a prehliadke zákulisia divadla.