Darčekové poukážky

Potešte svojich blízkych divadelným zážitkom a darujte im darčekovú poukážku do Slovenského národného divadla! Vďaka nej zažijú na predstaveniach Činohry, Opery a Baletu SND nezabudnuteľné zážitky plné jedinečných príbehov, podmaňujúcej hudby a pôsobivého tanečného umenia.
 
1. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť v pokladnici za vstupenky a doplnkový tovar.
2. Pri nákupe online je možné darčekové poukážky využiť iba na kúpu vstupeniek.
3. Zákazník je povinný pri nákupe online darčekovej poukážky bezodkladne skontrolovať, či mu bola online darčeková poukážka doručená na emailovú adresu, ktorú uviedol ako elektronickú adresu na doručenie darčekovej poukážky, najneskôr do posledného dňa platnosti online darčekovej poukážky. Ak zákazník oneskorene uplatní reklamáciu online darčekovej poukážky, jeho právo na uplatnenie reklamácie voči SND zaniká v celom rozsahu. SND nezodpovedá za nedoručenie online darčekovej poukážky v prípade nesprávne zadanej emailovej adresy zákazníka.
4. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
5. Druhy darčekových poukážok:

Darčeková poukážka v hodnote 20 €
Darčeková poukážka v hodnote 35 €
Darčeková poukážka v hodnote 50 €


6. Každá darčeková poukážka má jedinečný identifikátor.
7. Darčekové poukážky je možné uplatniť aj na predstavenia v termíne presahujúcom platnosť darčekovej poukážky.
8. Darčekovú poukážku je možné použiť len na jednorazovú úhradu vstupeniek, nie je možné využiť ju na čiastkové nákupy vstupeniek. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hodnota nevydáva.
9. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.
10. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SND novú/náhradnú poukážku.
11. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a takisto ju nemožno zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.
12. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SND a online na www.snd.sk.
13. Darčeková poukážka SND nie je predmetom DPH.
14. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.
 
Vzor darčekovej poukážky SND platnej od 25. 9. 2023 do 31. 12. 2024
 
Veríme, že vám aj vašim obdarovaným urobia naše darčekové poukážky radosť!
 
Tešíme sa na stretnutie u nás v divadle.
 
Vaše SND