Pôdorys scén a hľadísk

nová budova SND

Kapacita:

Sála činohry: 651 divákov

 

 

Sála opery a baletu: 861 divákov

Štúdio variant A: 157 divákov

Štúdio variant B: 149 divákov 

Modrý salón: 80 divákovOperný salón: 50 - 100 divákov podľa typu podujatiaparter (prízemie): 211 divákov

mezanín: 63 divákov

I. balkón: 104 divákov

II. balkón: 175 divákov

spolu: 563 divákov

Plocha orchestrišťa je 72 m2, s maximálnou šírkou 15 m. Portálové zrkadlo má šírku 10,5 m a výšku 7 m. Javisko je 18 m široké, 17,5 m hlboké a 21,3 m vysoké. Rozmery hracej plochy sú 16 x 14 m, rozmery zadného javiska (so zníženým podhľadom) 8 x 6,5 m. Točňa má priemer 13 m.