Pôdorys scén a hľadísk

nová budova SND

Kapacita:

Sála činohry: 649 divákov

Sála opery: 861 divákovSála baletu: 861 divákov

Štúdio, nová budova SND

Štúdio variant A: 160 divákov
Štúdio variant B: 152 divákov

Balet: 149 divákov

historická budova SND

Kapacita:

Sála činohry: 550 divákov

Sála opery: 550 divákovSála baletu: 581 divákov

parter (prízemie): 211 divákov
mezanín: 63 divákov
I. balkón: 104 divákov
II. balkón: 175 divákov
spolu: 563 divákov

Plocha orchestrišťa je 72 m2, s maximálnou šírkou 15 m. Portálové zrkadlo má šírku 10,5 m a výšku 7 m. Javisko je 18 m široké, 17,5 m hlboké a 21,3 m vysoké. Rozmery hracej plochy sú 16 x 14 m, rozmery zadného javiska (so zníženým podhľadom) 8 x 6,5 m. Točňa má priemer 13 m.