Historická budova SND

Na mieste, kde dnes stojí historická budova SND, stálo už od roku 1776 mestské divadlo, ktoré dal postaviť gróf Juraj Csáky. Dnešná budova bola postavená podľa návrhov architektov Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera a otvorili ju v roku 1886. Budova, postavená v eklektickom štýle, je jednou z mnohých divadelných stavieb tejto úspešnej dvojice, ktorá projektovala divadlá v Sofii, Budapešti, Brne, Karlových Varoch, Zürichu, Berlíne (Theater unter den Linden) a mnohých ďalších európskych mestách.

Bratislavské mestské divadlo najprv slúžilo staggionovým vystúpeniam nemeckých a maďarských súborov; od roku 1920 je sídlom Slovenského národného divadla. Do 50. rokov sa v ňom uskutočňovali činoherné, operné i baletné predstavenia. Až po zriadení stálej scény Činohry SND — Divadla Pavla Országha Hviezdoslava — v roku 1955 bola historická budova vyhradená Opere a Baletu SND.

Historická budova SND bola prispôsobovaná rastúcim nárokom divadelnej prevádzky rekonštrukciou v roku 1934, keď sa vybudovalo nové technické zariadenie javiska, a ďalšou rekonštrukciou, ktorá prebehla v rokoch 1949 a spočívala v oprave základov, poškodených bombardovaním, ako aj v obnove hľadiska, foyer a salónu na I. poschodí. Technické zariadenie z 30. rokov slúžilo ešte dlho po 2. svetovej vojne, až do zásadnej rekonštrukcie divadla, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1969 - 72.

Koncept tejto rekonštrukcie, ktorej súčasťou bolo vybudovanie modernej prístavby v zadnej časti budovy (Komenského námestie), vypracoval vtedajší vedúci technického odboru SND Vladimír Hazucha. Autorom projektu bol Ing. arch. Rajmund Hirth. Generálnym projektantom bol Stavoprojekt Bratislava, projektantom zakladania Hydroconsult Bratislava a scénickú technológiu vypracoval podnik Banské projekty Bratislava a Divadelná služba z Újezdu pri Brne. Generálnym dodávateľom bol Bratislavský stavebný podnik, pričom na realizácii stavby sa podieľalo vyše 120 dodávateľov.

Budova je pamiatkovo chránená, preto musela ostať v pôvodnom slohu fasáda, interiér hľadiska, vstupný foyer a salón na I. poschodí. V hľadisku sa však urobili zásadné priestorové zmeny a kvôli väčšiemu pohodliu divákov sa zmenšil počet miest. Všetky ostatné priestory sa zmodernizovali, zriadila sa centrálna šatňa v suteréne (pod hľadiskom), bufety na II. poschodí a fajčiarne na prízemí a III. poschodí. Priestory po oboch stranách javiska sa upravili na šatne účinkujúcich, sklady garderóby, technické miestnosti a ladiarne (v suteréne). V modernej prístavbe sú pracovne pre režisérov, dirigentov, inšpicientov, šatne, skúšobne a pracovne vedenia Opery a Baletu SND. Pod prístavbou a pod priľahlým Komenského námestím sú tri podzemné podlažia, pričom na II. poschodí je sklad dekorácií a na III. poschodí sú umiestnené dve priestranné skúšobné sály baletu.

Aktuálne plány javiska HB:

Pôdorys a rez HB DWG

Pôdorys a rez HB PDF

Pôdorys HB PDF

Rez HB PDF

D12 rez AA.DWG

D3 2. podzemné podlažie.DWG

D2 3. podzemné podlažie.DWG

Mapa svetelného parku PDF

Svetelný Park Opery SND

Zvuk a video PDF