Členstvo SND v medzinárodných organizáciách

 
Ambíciou vedenia Slovenského národného divadla a jeho troch umeleckých súborov je nadväzovať čo najširšie kontakty s relevantnými slovenskými organizáciami a inštitúciami a získavať kontakty s významnými divadlami a umeleckými asociáciami aj v zahraničí. Je to príležitosť oslovovať ďalšie potenciálne spektrum divákov - aj zahraničných a získať tiež nové inšpiratívne partnerstvá. V medzinárodnom kontexte popri už etablovaných kontaktoch Činohry SND v ETC, ktoré sa rozvíjajú tvorivo a intenzívne už od roku 2000, pribudlo v roku 2022 členstvo Opery SND v Opera Europa. V roku 2022 SND sa stalo novým členom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.