Členstvo SND v medzinárodných organizáciách

 
Ambíciou vedenia Slovenského národného divadla a jeho troch umeleckých súborov je nadväzovať čo najširšie kontakty s relevantnými slovenskými organizáciami a inštitúciami a získavať kontakty s významnými divadlami a umeleckými asociáciami aj v zahraničí. Je to príležitosť oslovovať ďalšie potenciálne spektrum divákov - aj zahraničných a získať tiež nové inšpiratívne partnerstvá. V medzinárodnom kontexte popri už etablovaných kontaktoch Činohry SND v ETC, ktoré sa rozvíjajú tvorivo a intenzívne už od roku 2000, pribudlo v roku 2022 členstvo Opery SND v Opera Europa. V roku 2022 SND sa stalo novým členom Francúzsko-slovenskej obchodnej komory.

 
Európska divadelná konvencia (ETC – European Theatre Convention) www.europeantheatre.eu
Asociácia slovenských divadiel s orchestrov (ASDO) www.asdo.sk
Opera Europa (Asociácia operných domov a festivalov v Európe) https://opera-europa.org/
Francúzsko-slovenská obchodná komora CCI FRANCE SLOVAQUIE (fsok.sk)