Výstavy

Vstup zadarmo

Výstavy si môžete pozrieť hodinu pred predstavením podľa aktuálneho programu.

Robert Tappert: DIVADLO
Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným divadlom pripravili výstavu víťazovi fotografickej súťaže Bienále divadelnej fotografie 2022 – Robertovi Tappertovi, ktorý vyhral so sériou dokumentárnych fotografií.
Fotografie Roberta Tapperta kladú do kontrastu zaužívanú a do istej miery schematickú estetiku divadelnej fotografie s autorským výtvarným dokumentom. Je to charakteristické najmä pre jeho dlhoročný projekt Divadlo, v ktorom nevytvára vizuálny archív divadelných inscenácií, ale zaujíma ho špecifickosť divadelnej reality. Napätie fikcie a skutočnosti, ktoré je v nej prítomné, skúma najprv z perspektívy divadla a následne sa zameriava na posun ich vzťahu vo fotografii. Divadlo sa stáva pre Tapperta objektom umeleckého výskumu divadelnej a fotografickej iluzórnosti. Divadelná realita sa tak transformuje na osobitý umelecký materiál.
 
Kurátorka výstavy Michaela Hučko Pašteková
 
Ako sa hľadáme: 30 rokov SR v divadelných inscenáciách
Výstava Ako sa hľadáme: 30 rokov SR v divadelných inscenáciách vznikla pri príležitosti 30. výročia Slovenskej republiky. Autori konceptu výstavy sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií a objektov z divadelných inscenácií a úryvkov z dobovej tlače.
 
Kľúčom k ich zoradeniu je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníčok a výtvarníkov, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov.
 
Autorský tím: Lenka Dzadíková, Marek Godovič
Koncept výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková
Pristihnuté zázraky Ctibora Bachratého

Pre Ctibora Bachratého bolo divadlo zázrak, kde je všetko možné. Pristihnúť ho znamená vyjaviť pravdu a krásu. Z pozície času bol Ctibor Bachratý dvorný fotograf všetkých troch súborov Slovenského národného divadla a exkluzívny fotograf, o ktorého umení nikto nepochyboval. My v Slovenskom národnom divadle sme ho pozývali aj preto, že bol posadnutý zázrakom divadla a života s milým úsmevom figliara.

Miloš Pietor - lord slovenského divadla

Miloš Pietor patril k najvýraznejším osobnostiam slovenského divadla. Pochádzal z významnej martinskej rodiny, ktorá patrila k oporám slovenského kultúrneho života. Do dejín slovenského divadla sa zapísal inscenáciami A. P. Čechova, W. Shakespeara, ale aj inscenáciami slovenskej klasiky. Svojím profesionálnym prístupom, vzdelaním a režijným rukopisom sa výrazným spôsobom podieľal na umeleckom profilovaní divadiel, v ktorých pôsobil a slovenského divadla vôbec. Najvýraznejšiu stopu zanechal v DSNP Martin (dnes Komorné divadlo Martin), na Novej scéne a v Slovenskom národnom divadle, kde od roku 1990 až do predčasnej smrti pôsobil aj ako riaditeľ. Nedožité 90. narodeniny Miloša Pietora si Divadelný ústav v spolupráci so Slovenský národným divadlom pripomenie výstavou, ktorá predstaví jeho najvýznamnejšie inscenácie.

 
Autorka výstavy Martina Daubravová
 
 
LUCIA POPP TRIBUTE
Na jeseň tohto roku si pripomíname 30. výročie úmrtia svetovej opernej legendy, slovenskej sopranistky Lucie Popp. Slovenské národné divadlo, na ktorého javisku začínala svoju spevácku kariéru, sa rozhodlo usporiadať výnimočný slávnostný koncert pod názvom LUCIA POPP TRIBUTE na jej počesť. Pozvanie na účinkovanie prijali slovenské a české operné hviezdy a ďalší výnimoční hostia si zaspomínajú na opernú legendu prostredníctvom video nahrávok.
 
Meno Lucie Popp je vo svete opery dodnes pojmom. Najrenomovanejšie hudobné periodiká ju zaraďujú medzi desať najväčších sopránov 20. storočia. Patrila k najslávnejším slovenským operným speváčkam, ktoré zanechali výraznú stopu v dejinách svetového operného umenia.
 
ĽUBICA RYBÁRSKA V SND
V júli tohto roku oslávila svoje polokrúhle jubileum významná slovenská sopranistka, dlhoročná sólistka Opery SND, Ľubica Rybárska.
 
Legendárna predstaviteľka veľkých dramatických hrdiniek z Verdiho a Pucciniho opier zažila impozantnú svetovú kariéru, na ktorej začiatku stálo víťazstvo v opernej súťaži Luciana Pavarottiho vo Philadelphii v USA. Spoločne s Lucianom Pavarottim sa neskôr opakovane predstavila na operných pódiách, napríklad ako Amelia v Maškarnom bále Giuseppe Verdiho.
 
GENERÁCIA ZLOMU
Čo všetko nás môže naučiť Keňa
 
JOZEF ZAJKO 100
Výstava pri príležitosti stého výročia narodenia Jozefa Zajka je poctou prvému slovenskému choreografovi a významnému sólistovi Baletu SND. Jozef Zajko (27. 4. 1923 – 13. 3. 1991) pôsobil v Balete SND od roku 1944 pod vedením choreografov Maximilána Fromana, Stanislava Remara, Rudolfa Macharovského, Miroslava Kuru, Karola Tótha a ďalších. Vo svojom repertoári mal takmer všetky hlavné postavy klasického aj neoklasického repertoáru, ktoré stvárnil po boku významných sólistiek. V SND pôsobil až do roku 1984 ako choreograf, v rokoch 1955 – 1957 aj ako umelecký šéf baletu. V rokoch 1979 – 1983 pôsobil ako umelecký vedúci baletu a choreograf v Divadle J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, spolupracoval aj s baletom Štátneho divadla v Košiciach, baletnými súbormi v Ostrave, Brne a Gdansku. Svoje choreografické schopnosti uplatňoval aj v mnohých operných i operetných inscenáciách.
JOSEF JELÍNEK PRE SND

Milé diváčky, milí diváci,

pri návšteve predstavení v novej budove Slovenského národného divadla vás pozývame na výstavu JOSEF JELÍNEK PRE SND vo foyeri opery a baletu. Pútavou formou reflektuje míľniky tvorby významného českého kostýmového výtvarníka, ktorý pre Balet a Operu SND navrhol nespočetné množstvo kostýmov pre desiatky inscenácií. Výstava prináša výber z bohatej fotodokumentácie i kresieb z Archívu SND a je cenným svedectvom o výnimočnej invencii výtvarníka Josefa Jelínka i dokladom o schopnosti unikátneho umeleckého rešpektu k  historickému a štýlovemu ukotveniu inscenovaného diela.