SND Abonentky v sezóne 2024/2025

Slovenské národné divadlo vám opätovne prináša možnosť zakúpiť si abonentku na sériu vybraných predstavení činohry, opery a baletu v divadelnej sezóne 2024/2025.
Veríme, že 105. divadelná sezóna SND vám prinesie príjemne prežité chvíle plné emócií a silných zážitkov.
 
1. Abonentka je predplatená vstupenka na sériu vybraných divadelných predstavení. Abonentka teda obsahuje vstupenky na konkrétne miesto v sále na konkrétne divadelné predstavenia, ktoré sa konajú na pevne stanovenom mieste a termíne v sezóne 2024/2025.
 
2. Kúpou abonentky si abonent zabezpečí stálu rezerváciu vybraných miest v príslušných sálach na predstavenia, ktoré sú obsiahnuté v zakúpenom balíku. Žiadne ďalšie rezervácie nie sú nutné.
 
3. Na abonentke karte, ktorú si vyzdvihnete v pokladnici SND, je vyznačený názov balíka, názov sály a miesto v sále. Súčasťou balíka je aj Ročenka SND.
 
4. Abonentná karta platí na všetky predstavenia v rámci série. Pri vstupe do sály sa neodovzdáva uvádzačom, návštevník – abonent si ju ponechá na ďalšie predstavenia v príslušnej sérii.
 
5. Termíny predstavení opery a baletu sú známe už pri kúpe abonentného balíka. Termíny predstavení činohry oznamujeme na základe určenia prevádzky činohry minimálne mesiac pred predstavením. Konkrétne termíny predstavení a abonentné série je možné overiť si na programových plagátoch a stránke www.snd.sk.
 
6. Termíny predstavení nie je možné meniť.
 
7. Abonentka je prenosná. Preto v prípade, že termín predstavenia návštevníkovi – abonentovi nevyhovuje a nemôže sa na ňom zúčastniť, môže svoju abonentku požičať svojej rodine, známym či priateľom.
 
8. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia SND ponúkne adekvátne náhradné predstavenie.
 
9. Kúpou abonentky sa návštevník – abonent zaväzuje dodržiavať a rešpektovať termíny predstavení, ktoré sú oznámené ako abonentné zo strany SND.
 
10. Abonentná vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (podľa termínov predstavení v sérii). Platnosť abonentnej vstupenky sa končí odohratím predstavení v sérii, na ktorú bola zakúpená.
 
11. SND negarantuje abonentné miesta z minulých období pre žiadnu sériu.
 
12. Zmena programu je vyhradená.
 
Kúpa abonentky SND na 105. sezónu 2024/2025
Abonentky si môžete kúpiť online priamo cez tlačítko z tejto stránky alebo v pokladnici SND nasledovne:
do 30. 6. 2024 a od 1. 9. 2024 po – ne / 11.00 – 19.00 h
od 1. 7. 2024 do 31. 8. 2021 po – ut / 12.00 – 18.00 h a st – pia / 8.00 – 14.00 h
 
Predaj abonentných sérií prebieha od 17. 4. do 31. 8. 2024.
 
Pre viac informácií sú vám k dispozícii kontakty: email abonentky@snd.sk/tel. +421 2 204 72 248.
 
Pre predaj abonentných balíkov SND platia aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky Slovenského národného divadla pre sezónu 2023/2024.
 
Aké sú výhody abonentiek?
 možnosť výberu obľúbeného miesta v hľadisku v tých najlepších kategóriách
 garancia rezervácie rovnakého miesta na všetkých vašich predstaveniach v rámci sezóny
 abonentka je prenosná – môžete ňou potešiť aj svojich najbližších
 v prípade zmeny predstavenia vám bude ponúknutá adekvátna náhrada
individuálny prístup vďaka vybranému pracovníkovi oddelenia predaja SND počas celého obdobia
 možnosť zažiť atmosféru premiér Opery a Baletu SND
 
Abonentka NOVINKY ČINOHRY (skratka série NČ)
 
V sezóne 2024/2025 sme pre divadelných labužníkov pripravili osem titulov, v ktorých sa zamýšľame nad novým fenoménom: slušnosť a súcit verzus vulgárnosť a victimhood. Alebo, čo sa deje, ak gresivita más zvádza k vyhroteným činom, a či sa nájde sila kolektívneho vzopretia proti totalite, alebo je to už iba úloha bezmocného jednotlivca. Budú tu i iniciačné tituly rodinného typu aj úvahy nad prezieravosťou nemať krátku pamäť. Je to sezóna západnej klasickej literatúry, v ktorej výrazný priestor dostávajú ženy režisérky. V Sále činohry uvedieme hru o nenaplnenej osudovej láske, osobnej cti a dedičstve krvi španielskeho dramatika Federica Garcíu Lorcu Krvavá svadba v réžii Jána Luterána. Adaptáciu skvelého a ironického románu Roberta Crichtona Tajomstvo Santa Vittorie o kolektívnej vzbure jedného talianskeho mestečka proti nacizmu pripravíme v réžii Aleny Lelkovej. Zlu sa niekedy dá len vysmiať. Zo zahraničia k nám zavíta svetová rumunská dramatička a zároveň režisérka Gianina Carbunariu, ktorá pre Činohru SND pripraví pôvodný Autorský projekt, kde nebude chýbať súčasnosť a úvahy nad novými paradoxmi sveta, v ktorých nájsť dialóg už nie je ľahké. V réžii Michala Vajdičku uvedieme dramatizáciu poviedok slávneho francúzskeho spisovateľa Guy de Maupassanta Guľôčka. Kultová poviedka je ironickým, groteskným a pritom veľmi ľudským poznaním o premenlivých charakteroch v hraničnej situácii. V Štúdiu sa ponoríme do adaptácie troch próz jedného z najzásadnejších slovenských prozaikov Dominika Tatarku v réžii Davida Pašku pod názvom Tatarka. Následne preskúmame šarlatánstvo a generačné míňanie sa v Molièrovej komédii Zdravý nemocný v réžii Pavla Viechu. Potom prekročíme hranice absurdnej komédie v Nosorožcovi Eugena Ionesca v réžii Júlie Rázusovej. Do vnútorného sveta seniorov sa ponoríme v hre Duchovia sú tiež len ľudia švajčiarskej autorky Katje Brunner a v réžii Kamily Polívkovej. Nech nám je dobrá literatúra, kvalitná réžia a výnimočné herectvo dobrým spoločníkom v novej sezóne, v ktorej sa nikto nebude ostýchať ostať slušným človekom a zachová si pamäť.
 
Cena: 1. kategória: 274 €
Cena: VIP kategória 322 € 
 
TATARKA **
KRVAVÁ SVADBA **
ZDRAVÝ NEMOCNÝ **
TAJOMSTVO SANTA VITTORIE **
AUTORSKÝ PROJEKT **
NOSOROŽEC **
GUĽÔČKA **
DUCHOVIA SÚ TIEŽ LEN ĽUDIA **

 
** Chýbajúce termíny budú doplnené počas sezóny 2024/2025.
 
Abonentka PREMIÉRY OPERY a BALETU (skratka série OB)
 
Opera SND pokračuje aj v sezóne 2024/25 v oslavách Roku českej hudby 2024 – ako prvú premiéru uvedie novú inscenáciu diela Leoša Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Operná rozprávka pre dospelých zaznie v hudobnom naštudovaní svetovej dirigentskej hviezdy Juraja Valčuhu a v réžii medzinárodne renomovanej slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej. Druhá novinka Opery SND bude opäť rozprávková, tentoraz však bude koncipovaná ako výpravné rodinné predstavenie. Najznámejšia operná rozprávka Perníková chalúpka (Hänsel und Gretel) od Engelberta Humperdincka zaznie v novom slovenskom preklade Jána Štrassera. Hudobne ju naštuduje mladý slovenský dirigent Maroš Potokár a réžie plnej fantázie sa ujme Dana Dinková. Tretia premiéra bude venovaná opernej klasike, obľúbenému dielu Giuseppe Verdiho Maškarný bál. Nová inscenácia zaznie v hudobnom naštudovaní nového šéfdirigenta Tomáša Braunera a v réžii svetoznámej poľskej režisérky Karoliny Sofulak. Po Dánskej kráľovskej opere v Kodani a Nórskej opere v Osle bude táto tradične koncipovaná inscenácia uvedená v Bratislave.
V sezóne 2024/25 Balet SND uvedie premiéru súčasného tanečného opusu Bolero + vyhľadávaného izraelského choreografa Shahara Binyaminiho. Ten vytvoril hypnotizujúcu pohybovú abstrakciu na ikonickú skladbu Mauricea Ravela pre veľký tanečný súbor. Bolero + bude uzatvárať program neoklasických diel – predchádzať mu budú Murmuration Edwaarda Lianga a Entropy Craiga Davidsona, ktoré sme pre veľký úspech opätovne zaradili do repertoára po derniére Rukopisov majstrov. Prehliadka špičkových choreografií naplní očakávania aj najnáročnejších obdivovateľov baletného umenia. Druhou premiérou bude tanečné stvárnenie Puškinovho veršovaného románu Onegin. Jeden z najkrajších dramatických titulov baletnej literatúry prichádza na scénu SND v choreografii legendárneho Johna Cranka. Príbeh neopätovanej lásky, prerozprávaný v nádherných duetách a efektných zborových tancoch, vytvoril choreograf na melódie skladieb Piotra Iľjiča Čajkovského, ktoré pre potreby diela upravil Kurt-Heinz Stolze.
 
Cena: 1. kategória: 217 €
 
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY 21. 9. 2024 *
BOLERO + 16. 11. 2024 *
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA 1. 3. 2025 *
ONEGIN 11. 4. 2025 *
MAŠKARNÝ BÁL 24. 5. 2025 *

 
* 1. premiéra
 
Abonentka NÁROČNÝ DIVÁK (skratka série ND)
 
Abonentný cyklus pre všetkých, ktorí v divadle nehľadajú len zábavu. Vo výbere pre náročných divákov na 105. divadelnú sezónu v SND nájdete inscenáciu ocenenú prestížnym ocenením DOSKY, hry, ktoré nastavujú zrkadlo, aj tie, ktoré pripomínajú hriechy minulosti. Stoja za nimi režisérky a režiséri, ktorí patria k najvýraznejším osobnostiam česko-slovenského divadla, neboja sa provokovať ani experimentovať. Inscenácia Kocúrkovo režiséra Rastislava Balleka, ovenčená štyrmi cenami DOSKY vrátane tej za najlepšiu inscenáciu sezóny, vzbudila rozruch hneď po premiére. Satirická komédia Jána Chalupku má v SND podobu energiou nabitého divadla, ktoré vás prinúti premýšľať. Slovom a hudbou nabité Kocúrkovo strieda Koncert na želanie, mĺkvy, hyperrealistický experiment v réžii Kamily Polívkovej a v sprievode živého vystúpenia Katarzie. Titul pre všetkých, ktorí veria, že v činohre nemusí padnúť ani slovo. Inscenácia Konformista ako štúdia mechanizmu rodiacej sa totality a príbeh o túžbe nájsť si miesto v spoločnosti aj za cenu krvi. Ďalšia z inscenácií režiséra Romana Poláka, ktoré osviežia historickú pamäť. Pred očami Západu ako príbeh o človeku, ktorý sa snažil bez ujmy preplávať autoritárskym režimom, ale náhoda mu v tom zabránila, kladie množstvo otázok. Je možné zachovať si v totalite ľudskú dôstojnosť bez toho, aby človek riskoval väzenie, zmrzačenie alebo smrť? Pes na ceste, dramatizácia novely, ktorá získala Cenu čitateľov a čitateliek Anasoft litera. Podmanivo realistické aj sebaironizujúce rozprávanie Pavla Vilikovského o slovenskej náture v réžii českej režisérskej hviezdy Dušana D. Pařízka. Premiérový titul Příhody Lišky Bystroušky otvorí v Opere SND 105. sezónu. Inscenácia zásadného diela skladateľa Leoša Janáčka v hudobnom naštudovaní svetovej dirigentskej hviezdy Juraja Valčuhu a v réžii medzinárodne renomovanej slovenskej režisérky Slávy Daubnerovej sľubuje zážitok pre všetkých divadelných fajnšmekrov.
 
Cena: 1. kategória: 180 €
Cena: 2. kategória: 149 €
 
PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY 27. 9. 2024
KOCÚRKOVO **
KONCERT NA ŽELANIE **
KONFORMISTA **
PES NA CESTE **
PRED OČAMI ZÁPADU **

 
** Chýbajúce termíny budú doplnené počas sezóny 2024/2025.
 
Abonentka RODINNÝ BALÍK (skratka série RD)
 
Abonentný cyklus so zvýhodnenou detskou vstupenkou pre celé rodiny zahŕňa tituly všetkých troch súborov Slovenského národného divadla. Deti zoznámi s magickým svetom opery, rozprávkovou činohrou aj krásou baletu. Kráľ detskej literatúry Ľubomír Feldek v inscenácii o Nebojsovi spojil motívy viacerých známych príbehov do jednej vtipnej a dynamickej rozprávky. V Činohre SND tak zažijete dobrodružné putovanie s odvážnym hrdinom, ktorý nevie, čo je strach, a Maruškou, ktorá neváha v januári ísť na jahody či po fialky, stretnete cisára a jeho nové šaty aj strigu macochu. Vhodné pre všetky odvážne deti, ktoré sa neboja dve hodiny obsedieť v hľadisku! Na slnkom zaliaty vidiek vás zavedie jeden z najstarších baletov na svete. Zle strážené dievča je idylickým príbehom zamilovanej Lisy v nádhernom prostredí farebného vidieka s roztancovanými sliepočkami a šantením na slame. Presvedčte sa spolu s nami, že láska napokon vždy zvíťazí. Magický príbeh baletu Luskáčik, plný postavičiek zo sveta snov a fantázie, patrí k Vianociam tak ako koláče, Popoluška a koledy. Hádam žiadna iná hudba nevyvoláva takú predstavu horiacich krbov, víriacich snehových vločiek, žiarivo zabalených darčekov a mihotajúcich sa svetiel na vianočnom stromčeku ako práve Čajkovského Luskáčik. Bez neho by predsa neboli žiadne divadelné Vianoce! O čertov v českých povestiach a rozprávkach nikdy nebola núdza, presvedčte sa o tom aj v Opere SND. Dvořákova opera Čert a Káča, ktorá vznikla podľa rovnomennej predlohy rozprávky Boženy Němcovej, rozpráva príbeh o múdrom pastierovi Jirkovi, drzom dedinskom dievčati Káči a oklamanom čertovi Marbuelovi. V SND ako veľkovýpravná inscenácia pre celú rodinu plná nádhernej hudby, pohybu, akrobacie aj parkúru. Muflóna Ancijáša hádam ani netreba predstavovať. Netradičný hrdina obľúbených kníh Braňa Jobusa, dobrosrdečný muflón - kamionista odetý v deravých tepláčikoch, tentoraz zavítal aj do Opery SND, kde ho sprevádza hravá hudba Slava Solovica. Veselú hodinu v hľadisku SND tentoraz obsedia aj tie najmenšie deti. Príbeh o Jankovi, Marienke a ľudožrútskej ježibabe ožíva na javisku opery v novom slovenskom preklade Jána Štrassera. Svetoznáma detská opera Perníková chalúpka bude mať v SND podobu výpravného rodinného predstavenia.
 
Cena: Dospelí: 149 €
Cena: Deti: 137 €
 
NEBOJSA **
MUFLÓN ANCIJÁŠ 3. 11. 2024
LUSKÁČIK 14. 12. 2024
ČERT A KÁČA 18. 1. 2025
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA 7. 3. 2025
ZLE STRÁŽENÉ DIEVČA/LA FILLE MAL GARDÉE 7. 6. 2025

 
** Chýbajúce termíny budú doplnené počas sezóny 2024/2025.
 
Abonentka FESTIVAL EURÓPSKEHO DIVADLA (skratka série F)

 
Abonentný balíček Festival zahraničného/európskeho divadla prináša do Slovenského národného divadla hosťujúce súbory zo zahraničia. Radi by sme ním nadviazali na obľúbený Eurokontext a priblížili našim divákom a diváčkam tvorbu našich partnerských a spriaznených divadiel i vzácnych hostí. V sezóne 2024/2025 sme pripravili päť hosťovaní zo štyroch krajín v piatich zaujímavých eurokontextoch. Hosťovania sme rozložili postupne v rámci sezóny, aby sa zahraničné divadelné zážitky stali dostupnými. Už v septembri privítame v SND po tretí raz svetovú Comédie-Française. Prichádza s titulom Hekuba na pôdoryse antickej hry od Euripida, ktorý však rozšíri aj súčasný príbeh herečky, ktorá interpretuje titulnú postavu. Inscenácie o sile žien režijne pripraví Tiago Rodriguez, momentálne riaditeľ medzinárodného divadelného festivalu v Avignone. Druhým titulom bude v novembri hosťovanie národného divadla zo Slovinska Drama Ľubľana. Uvedú u nás titul Lucy Kirkwoodovej Deti v réžii Niny Šorak. Jedna z najlepších súčasných hier oceňovanej britskej autorky otvára hlboké morálne etické dilemy, v ktorých sa ocitáme v čase kríz a katastrof. Inteligentný a humorný dialóg troch silných protagonistov, hviezd národného divadla v Ľubľane, je i o starnutí, ale aj o premenlivej prítomnosti. V decembri budeme hostiť našich priateľov z Národného divadla v Prahe s inscenáciou Nebezpečné známosti Choderlosa de Laclos v réžii dua SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský). Nebezpečná hra s citmi, vzťahové stratégie i manipulácie a siete milostných mnohouholníkov sú originálnym pohľadom na obľúbenú látku. Vo februári odprezentujeme našim divákom koprodukčnú inscenáciu, ktorú Činohra SND realizuje spolu so Schauspielhaus Wien. Autorom hry Na rieke/Am fluss je Mazlum Nergiz a režisérkou je Christiane Pohle. Účinkujú v nej členovia Činohry SND Richard Stanke a Jakub Rybárik. O svete medzi dvomi brehmi riek a dialógu naprieč svetom. Špeciálnym hosťovaním je inscenácia DJGT Zvolen – I love mama v hlavnej úlohe s Božidarou Turzonovovou. Autorkou i režisérkou je významná izraelská tvorkyňa Hadar Galron. Pohľad na deväť žien a tri generácie jednej rodiny otvorí témy materstva i kariéry, rodinných vzťahov s úžasným nadhľadom.
 
Cena: 1. kategória: 180 €
 
HEKUBA – Comédie-Française 20. 9. 2024
I LOVE MAMA – DJGT Zvolen október 2024
DETI – Drama Ľubľana 20. 11. 2024
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI – ND Praha 11. 12. 2024
NA RIEKE – Schauspielhaus Wien február 2025