Bronzový mecén

BRONZOVÝ MECÉN SND 
Za príspevok 1 000 EUR sa stávate bronzovým mecénom SND. Ako prejav vďaky od nás dostanete Certifikát mecéna, 2 vstupenky na prehliadku historickej budovy SND, 2 vstupenky na Vami zvolený komorný koncert Opery SND a 4x dve vstupenky na vybranú premiéru Činohry, Opery, alebo Baletu SND vrátane pozvánky na raut s umelcami. Získate tiež možnosť prednostnej rezervácie vstupeniek na naše predstavenia a tiež možnosť zúčastniť sa na kostýmovej skúške, verejnej generálke, prehliadke zákulisia divadla a Umelecko-dekoračných dielní SND.