Zlatý mecén

ZLATÝ MECÉN SND
Za príspevok 5 000 eur sa stávate zlatým mecénom SND. Ako prejav vďaky od nás dostanete Certifikát mecéna, 2 vstupenky na prehliadku historickej budovy SND a 2 vstupenky na všetky premiéry a galakoncerty Činohry Opery, a Baletu SND vrátane pozvánky na raut s umelcami. Získate tiež možnosť prednostnej rezervácie vstupeniek na naše predstavenia a tiež možnosť zúčastniť sa na kostýmovej skúške, verejnej generálke, prehliadke zákulisia divadla a Umelecko-dekoračných dielní SND. Zároveň dostávate 2 vstupenky na mecenášsku stage dinner.