Prenájom priestorov

 
Kontakt
Prenájom priestorov
Oddelenie služieb pre návštevníkov
Pribinova 17, SK-819 01 Bratislava
tel. č.: +421 2 204 72 260
mobil: +421 903 478 320
 
nová budova SND
Sála opery a baletu 861 miest

Sála činohry 649 miest 
Štúdio variant A 160 miest
Štúdio variant B 152 miest

Modrý salón 80 miest

Foyer činohryFoyer opery a baletu

Operný salón 100 miest

V.I.P. salónik Činohry 20 miest

V.I.P. salónik Opery a Baletu SND 20 miest

Výstavná sieň 60 miest 

historická budova SND
Sála 581 miest

Foyer

V.I.P. salónik s terasou 50 miest