Adresy a kontakty

Budovy

nová budova SND

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

historická budova SND

Gorkého 2, 819 01 Bratislava

Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 81901 Bratislava

Ekonomický riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľka útvaru ľudských zdrojov SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vstupenky a abonentky

REZERVAČNÁ LINKA

v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 h

Hromadné objednávky – činohra

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér predaja vstupeniek

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – zahraničie - hromadné objednávky, jednotlivci, firmy, obchodné združenia, veľvyslanectvá, hotely, cestovné kancelárie, ABO

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodný zástupca – Slovensko - školy, združenia, spolky, firmy, hromadné objednávky – opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Činohra

Riaditeľka Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľky a referentka umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Telefón: +421 204 72 530

Projektový manažér Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Opera

Umelecký riaditeľ Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Výkonný riaditeľ Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referent umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Balet

Umelecká riaditeľka Baletu SND

Adresa: Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Výkonná riaditeľka Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Mediálne oddelenie

Tlačová tajomníčka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Centrum marketingu

Riaditeľka Centra marketingu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér prenájmu priestorov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Technicko-prevádzkový úsek

Riaditeľ technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Ekonóm-asistent technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia informatiky a služieb

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia správy technických zariadení budov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca oddelenia archívu a registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Archív národného divadla

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Umelecko-dekoračné dielne

Riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Asistentka riaditeľa

Adresa: Mliekarenská 6, 821 09 Bratislava

Vedúci scénickej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúca kostýmovej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09