Adresy a kontakty

Budovy

nová budova SND

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

historická budova SND

Gorkého 2, 819 01 Bratislava

Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

dočasne poverená vedením organizačnej zložky Ekonomický úsek

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchod

INFORMAČNÁ LINKA

v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 h

dočasne poverená vedením organizačnej zložky Úsek obchodu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – zahraničie - hromadné objednávky, jednotlivci, firmy, obchodné združenia, veľvyslanectvá, hotely, cestovné kancelárie, ABO

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – Slovensko - stredné školy, združenia, spolky, firmy, hromadné objednávky – činohra, opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – Slovensko - základné, umelecké a vysoké školy, hromadné objednávky – činohra, opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Činohra

dramaturgička - dočasne poverená vedením organizačnej zložky Činohra

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Opera

dočasne poverený vedením organizačnej zložky Opera SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Balet

Riaditeľka Baletu SND

Adresa: Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Prenájom priestorov, Gastro & catering

Manažérka prenájmu priestorov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Gastro & catering

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Komunikácia

dočasne poverená vedením organizačnej zložky Úsek komunikácie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Tlačová tajomníčka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Technicko-prevádzkový úsek

dočasne poverený vedením IT oddelenie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

dočasne poverený vedením organizačnej zložky Technicko - prevádzkový úsek

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia správy technických zariadení budov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Umelecko-dekoračné dielne

Riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúca kostýmovej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Archív

Správca registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Správca registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava