Adresy a kontakty

Budovy

nová budova SND

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

historická budova SND

Gorkého 2, 819 01 Bratislava

Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 81901 Bratislava

Ekonomický riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľ Úseku generálneho riaditeľa SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vstupenky a abonentky

REZERVAČNÁ LINKA

v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 h

Vedúci oddelenia obchodu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka predaja - Hromadné objednávky - činohra

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – zahraničie - hromadné objednávky, jednotlivci, firmy, obchodné združenia, veľvyslanectvá, hotely, cestovné kancelárie, ABO

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – Slovensko - školy, združenia, spolky, firmy, hromadné objednávky – opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Činohra

Riaditeľka Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Projektový manažér Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Opera

Riaditeľ Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Balet

Umelecká riaditeľka Baletu SND

Adresa: Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Výkonná riaditeľka Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažérka umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažérka umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Prenájom priestorov

Manažérka prenájmu priestorov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Komunikácia a obchod

Riaditeľka Úseku komunikácie a obchodu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľky

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Tlačová tajomníčka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

PR manažér

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér zmluvných vzťahov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Šéfredaktor SME NÁRODNÉ

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Režisér

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Režisér

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca produkcie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Online marketing

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Produkčná Činohry

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Produkčná Opery a Baletu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Web editorka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Grafická dizajnérka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Grafická dizajnérka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Grafická dizajnérka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Grafická podpora

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Technicko-prevádzkový úsek

Poverená výkonom funkcie riaditeľ Technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Ekonómka Technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia informatiky a služieb

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci oddelenia správy technických zariadení budov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca oddelenia archívu a registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Správkyňa registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Umelecko-dekoračné dielne

Riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Asistentka riaditeľa

Adresa: Mliekarenská 6, 821 09 Bratislava

Vedúci scénickej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Vedúca kostýmovej výroby

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09