Adresy a kontakty

Budovy

nová budova SND

Pribinova 17, 819 01 Bratislava

historická budova SND

Gorkého 2, 819 01 Bratislava

Slovenské národné divadlo

Generálny riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 81901 Bratislava

Ekonomický riaditeľ SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľ Úseku generálneho riaditeľa SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchod

INFORMAČNÁ LINKA

v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 h

Riaditeľ obchodu

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – zahraničie - hromadné objednávky, jednotlivci, firmy, obchodné združenia, veľvyslanectvá, hotely, cestovné kancelárie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – Slovensko - stredné školy, združenia, spolky, firmy, hromadné objednávky – činohra, opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Obchodná zástupkyňa – Slovensko - základné, umelecké a vysoké školy, hromadné objednávky – činohra, opera a balet

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Činohra

Riaditeľka Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Asistentka riaditeľky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér umeleckej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Činohry SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Opera

Riaditeľ Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažérka umeleckej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Opery SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Balet

Riaditeľka Baletu SND

Adresa: Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Manažér umeleckej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúci technickej prevádzky Baletu SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Prenájom priestorov, Gastro & catering

Prenájom priestorov

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Gastro & catering

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Komunikácia

Riaditeľka komunikácie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Tlačová tajomníčka

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Vedúca produkcie

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Technicko-prevádzkový úsek

Riaditeľ Technicko-prevádzkového úseku SND

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Umelecko-dekoračné dielne

Riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND

Adresa: Mliekarenská 6, Bratislava 821 09

Archív

Správca registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Správca registratúrneho strediska

Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava