Milada Stašík Vargová

Milada Stašík Vargová

Manažér umeleckej prevádzky Činohry SND
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava

Milada (Mika) Vargová sa narodila v Ilave. Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove a rozšírení aprobácie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave pôsobila ako pedagogička na Škole úžitkového výtvarníctva v Lednických Rovniach, neskôr ako redaktorka, moderátorka regionálnych rádií a kultúrnych podujatí. V rokoch 2004 – 2019 bola riaditeľkou Domu kultúry Púchov, manažérkou kultúry Divadla Púchov. V SND pracuje od začiatku roka 2020. Venuje sa i jazykovým korektúram beletrie i odborných textov v slovenskom jazyku.