Hosťovanie Činohry SND

1.
streda

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

2.
Štvrtok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

3.
piatok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

4.
sobota

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

5.
nedeľa

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

6.
pondelok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

7.
utorok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

8.
streda

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

9.
Štvrtok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

10.
piatok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

11.
sobota

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

12.
nedeľa

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

13.
pondelok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

14.
utorok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

15.
streda

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

16.
Štvrtok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

17.
piatok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

18.
sobota

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

19.
nedeľa

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

20.
pondelok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

21.
utorok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

22.
streda

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

23.
Štvrtok
Čaute!
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Žilina
Zájazd
Štvrtok 23.05.2024 10.00 h 10.45 h

CLASSROOM PLAY (Inscenácia v triede)
Inscenácia určená pre stredné školy. Predstavenie odohrávajúce sa priamo v triede

Čaute!
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Žilina
Zájazd
Štvrtok 23.05.2024 12.00 h 12.45 h

CLASSROOM PLAY (Inscenácia v triede)
Inscenácia určená pre stredné školy. Predstavenie odohrávajúce sa priamo v triede

24.
piatok
Deti
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Brno
Zájazd
piatok 24.05.2024 19.00 h 21.50 h

Dňa 15. 6. 2024 sa uskutoční dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Foyer Činohry, vstup voľný)

25.
sobota
Deti
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Brno
Zájazd
sobota 25.05.2024 17.00 h 19.50 h

Dňa 15. 6. 2024 sa uskutoční dramaturgický úvod 30 minút pred predstavením (Foyer Činohry, vstup voľný)

26.
nedeľa

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

27.
pondelok
Budete mať luft!
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Praha
Zájazd
pondelok 27.05.2024 19.00 h 20.00 h

Umelecká reflexia tragédie, o ktorej sa aj po necelých sto rokov mlčí. Tragédie spôsobenej predsudkami, ktoré sú dodnes živé.

28.
utorok
Čaute!
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Ostrava
Zájazd
utorok 28.05.2024 14.00 h 14.45 h

CLASSROOM PLAY (Inscenácia v triede)
Inscenácia určená pre stredné školy. Predstavenie odohrávajúce sa priamo v triede

Čaute!
činohra,
Hosťovanie,
mimo SND - Ostrava
Zájazd
utorok 28.05.2024 17.00 h 17.45 h

CLASSROOM PLAY (Inscenácia v triede)
Inscenácia určená pre stredné školy. Predstavenie odohrávajúce sa priamo v triede

29.
streda

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

30.
Štvrtok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

31.
piatok

V tento deň nie sú plánované žiadne predstavenia.

Nasledujúci mesiac