Operné štúdio SND

Operné štúdio SND je umelecko-vzdelávacím projektom Opery SND, ktorého zámerom je systematicky pracovať s mladými opernými spevákmi a pripravovať ich na profesionálnu divadelnú scénu. V dvojročnom cykle Operného štúdia SND speváci absolvujú vzdelávacie semináre a s pomocou popredných osobností sveta opery sa hlbšie ponoria do špecifík konkrétnych hudobných období. Získané skúsenosti následne verejne odprezentujú na koncerte či v predstavení.
 
Súčasťou každého semestra sú majstrovské kurzy vedené poprednými osobnosťami kultúrneho a operného života. Počas trojdňového intenzívneho kurzu sa lektori do hĺbky zameriavajú na konkrétnu problematiku a svoje vzácne skúsenosti tak odovzdajú komplexnejšie. Medzi lektorov, ktorí prijali naše pozvanie do Operného štúdia SND, patria napríklad David Radok, Pavol Bršlík, Adam Plachetka, Andrea Miltnerová, Peter Mikuláš, Markéta Cukrová či Emília Vášáryová.

 
Speváci sa zároveň pravidelne stretávajú s dvomi umeleckými koučmi – opernou speváčkou Adrianou Galla Kohútkovou a dirigentom Dušanom Štefánkom. Ich úlohou je počas celého dvojročného cyklu s členmi Operného štúdia SND pracovať jednotlivo na individuálnych slabých a silných stránkach.
 
Pre spevákov je dôležité získavať cenné skúsenosti s verejným vystupovaním. Operné štúdio SND svojim členom ponúka hneď niekoľko možností – obsadzuje členov štúdia do menších postáv v tituloch Opery SND, usporadúva koncerty členov Operného štúdia SND a naštudováva vlastné operné tituly, ktoré členovia štúdia prezentujú na doskách SND.
 
Členmi druhého cyklu Operného štúdia SND sú:
Veronika Bilová, Robin Červinek, Jinxin Chen, Ivan Lyvch, Martin Morháč, Pavol Mucha, Zoya Petrova, Belinda Sandiová
 
Hrdý partner Operného štúdia SND