O Opere SND

Opera Slovenského národného divadla je prvou slovenskou opernou scénou, založenou v roku 1920. Svoju činnosť začala v budove niekdajšej mestskej opery v Bratislave postavenej v druhej polovici 19. storočia podľa projektu viedenského ateliéru Fellner & Helmer. V jej vedení sa vystriedali viaceré významné osobnosti, jednou z prvých bol Oskar Nedbal, skladateľ a dirigent európskeho formátu. Dôležité miesto v jej prvej historickej etape mali českí umelci, ktorí pomáhali budovať súbor na vysokej profesionálnej úrovni. Hosťami operného domu v medzivojnovom období boli viaceré významné umelecké osobnosti ako Richard Strauss, Pietro Mascagni, ktorí tu dirigovali svoje diela, či speváci Fjodor Šaljapin, Richard Tauber, Sándor Svéd, Ema Destinnová a Zinka Milanov. Po druhej svetovej vojne dostáva divadlo prvé veľké národné dielo, hudobnú drámu Eugena Suchoňa Krútňava. Na javisku Opery SND mali svoje premiéry i veľké diela popredných európskych operných tvorcov, slovenských skladateľov Eugena SuchoňaJána Cikkera. Umelecký súbor mal vo svojich radoch vynikajúcich interpretov, najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch viacerí prenikli na významné európske scény. Boli to predovšetkým operní sólisti Peter Dvorský, Sergej Kopčák, Gabriela Beňačková, dirigent Ondrej Lenárd, neskôr Miroslav Dvorský, Sergej Larin, Dalibor Jenis, Ľubica VargicováPeter Mikuláš a ďalší. Opera SND na seba postupne upozornila v širšom európskom kontexte, so svojimi inscenáciami podnikla viacero dôležitých zájazdov. Úspechy slávila v parížskej Komickej opere, na svetoznámom festivale v Edinburghu i na turné v Japonsku. Veľmi blízke, partnerské vzťahy tradične viažu operný dom s Operou ND Praha, s ktorou pravidelne realizuje vzájomné pohostinské vystúpenia. Po spoločensko-politických zmenách v dôsledku Nežnej revolúcie sa otvorili hranice a elitní domáci vokálni umelci začali ešte viac prenikať na západné operné scény, pričom sa pravidelne vracali i na domáce javisko. Dnes sú to predovšetkým osobnosti ako Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Jana KurucováŠtefan Kocán, Jolana Fogašová, Aleš Jenis, Simona Šaturová a ďalší, ktorí reprezentujú slovenské vokálne umenie vo svete. Prelomovým rokom v histórii Opery SND bol rok 2007 - na dunajskom nábreží otvorili novú budovu SND, ktorej autormi sú architekti Martin Kusý, Pavol Paňák a Peter Bauer. Opera tak dostala k dispozícii moderný hrací priestor s novými inscenačnými možnosťami. Veľký medzinárodný ohlas vyvolala v roku 2017 novodobá svetová premiéra zabudnutého Vivaldiho diela Arsilda v réžii Davida Radoka s hosťujúcim ansámblom Collegium 1704 pod taktovkou Václava Luksa; na javisku SND režíroval jeden z veľkých európskych tvorcov Peter Konwitschny; partnermi viacerých projektov boli významné európske divadlá a festivaly ako Flámska opera v Antverpách a Gente, Grand Théâtre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Bregenzer Festspiele a i. Veľký ohlas zaznamenala v roku 2023 premiéra inscenácie historickej opernej drámy Eugena Suchoňa Svätopluk pod taktovkou Martina Leginusa a v réžii Romana Poláka, uvedená pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Významní hostia sa pravidelne predstavujú aj za dirigentským pultom: Juraj Valčuha, Rastislav ŠtúrTomáš Netopil, Jaroslav Kyzlink, Robert Jindra, Tomáš BraunerEnrico Dovico, Marco Guidarini, Pietro Rizzo a ďalší. Opera SND aktuálne pracuje na platforme semiblokového hracieho systému - ponuku v sezóne tvorí vyše pätnásť rôznych operných titulov, komorné i väčšie koncertné podujatia. Veľkú pozornosť súbor Opery SND venuje pôvodnej slovenskej opernej tvorbe a detskému divákovi.