Umelecký súbor Baletu

Vedenie

Riaditeľka Baletu SND

Asistentka riaditeľa

Projektový manažér

Manažér marketingových aktivít Baletu SND

Vedúca Baletnej prípravky SND

Umelecký súbor

Umelecká prevádzka

Vedúci dirigent

Masér - Fyzioterapeut