Umelecký súbor Baletu

Vedenie

Riaditeľka Baletu SND

Umelecká riaditeľka Baletu SND

Asistentka riaditeľa

Projektový manažér

Manažér marketingových aktivít Baletu SND

Vedúca Baletnej prípravky SND

Umelecký súbor

Umelecká prevádzka

Vedúci dirigent

Masér - Fyzioterapeut