Umelecký súbor Baletu

Vedenie

Riaditeľka Baletu SND

Umelecká riaditeľka Baletu SND

Projektový manažér a zástupca riaditeľa

Asistentka riaditeľa

Manažér umeleckej prevádzky

Manažér marketingových aktivít Baletu SND

Vedúca Baletnej prípravky SND

Umelecký súbor

Umelecká prevádzka

Masér - Fyzioterapeut