Umelecký súbor Baletu

Vedenie

Umelecká riaditeľka Baletu SND

Výkonná riaditeľka Baletu SND

Umelecká prevádzka

Manažérka umeleckej prevádzky Baletu SND

Umelecký súbor

Klavírny sprievod - korepetítor

Masér - Fyzioterapeut