Dokumenty

Slobodný prístup k informáciám
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:
písomne na adresu:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava

 
elektronicky na e-mailovú adresu:

ŠTATÚTY SND

Štatút SND

Dodatok č. 1 k Štatútu SND

Dodatok č. 2 k Štatútu SND

Štatút Umeleckej rady SND 

Štatút Mecenášskeho klubu VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI SND

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2023

Príloha č. 1 Organizačná štruktúra 

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol a auditov za rok 2023

Prehľad čerpania výdavkov za rok 2023

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2022

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2021

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2020

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2019

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2018

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2017

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2016

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2015

Výročná správa o činnosti SND za rok 2014

Výročná správa o činnosti SND za rok 2013

Výročná správa o činnosti SND za rok 2012

Výročná správa o činnosti SND za rok 2011

Výročná správa (príloha) o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa (príloha b) o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa o činnosti SND za rok 2009

Výročná správa o činnosti SND za rok 2008

Výročná správa o činnosti SND za rok 2007

Výročná správa o činnosti SND za rok 2006

Výročná správa o činnosti SND za rok 2005

Výročná správa o činnosti SND za rok 2004

Výročná správa o činnosti SND za rok 2003

Výročná správa o činnosti SND za rok 2002

Výročná správa o činnosti SND za rok 2001

Výročná správa o činnosti SND za rok 2000

Výročná správa o činnosti SND za rok 1999

Výročná správa o činnosti SND za rok 1998

Výročná správa o činnosti SND za rok 1997

Výročná správa o činnosti SND za rok 1996KONTRAKTY A DODATKY S MK SR

Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom kultúry SR na rok 2024

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2023

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2022

Dodatok č. 1 ku Kontraktu uzatvretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2022

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2021

Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2021

Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2021

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2020

Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2020

Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2020

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2019

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2018

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2017

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2016

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2015

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2014

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2013

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2011

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2010

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2009

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2008

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2007

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2006

PRÍKAZY GR SND

Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2001 - Akčný plán boja proti korupcii v Slovenskom národnom divadle

Príkaz generálneho riaditeľa 2002 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2003 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2004 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2005 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

ĎALŠIE DOKUMENTY SND

Dokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí KV

Dokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí SV

Budovy SND na stiahnutie vo formate DWG

Budovy SND na stiahnutie vo formáte DXF

Sprístupňovanie informácií verejnosti

Organizačná štruktúra SND

Kontrakt_PO_2009

Komentár ku kontraktu 2008

Kontrakt PO 2008

Kontrakt PO 2008 Tab1

Premiéry SND v roku 2008

Príloha 1 Tab 1 PO

Repertoár - k prílohe 2

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkový poriadok plateného parkoviska

Cenník inzercie platný od 1. 9. 2023, ceny bez DPH

REKONŠTRUKCIA HISTORICKEJ BUDOVY

Štúdia uskutočniteľnosti komplexnej rekonštrukcie HB SND

Príloha - Finančná a ekonomická analýza HB - variant A

Príloha - Finančná a ekonomická analýza HB - variant B

Príloha - Finančná a ekonomická analýza HB - variant C