Dokumenty

Slobodný prístup k informáciám
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:
písomne na adresu:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava

ústne: v čase 8:00 hod. – 15:00 hod. (hl. kontrolór) 

telefonicky na číslo:  02/204 72 105 

faxom na číslo:  02/204 72 810 

elektronicky na e-mailovú adresu:        

zakon.info@snd.sk 

Podateľňa je otvorená:
v pracovných dňoch
od 9:00 h do 12:00 h
od 12:30 h do 15:00 h

Viac informácií v PDF dokumente na stiahnutie

ŠTATÚTY SND

Štatút SND

Dodatok č. 1 k Štatútu SND

Štatút Umeleckej rady SND 

Štatút Mecenášskeho klubu Opery SND

Príloha č. 1 k Štatútu Mecenášskeho klubu Opery SNDSPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ SND

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2019 / zalomená verzia

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2019

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2018

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2017

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2016

Správa o činnosti a hospodárení SND za rok 2015VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI SND

Výročná správa o činnosti SND za rok 2014

Výročná správa o činnosti SND za rok 2013

Výročná správa o činnosti SND za rok 2012

Výročná správa o činnosti SND za rok 2011

Výročná správa (príloha) o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa (príloha b) o činnosti SND za rok 2010

Výročná správa o činnosti SND za rok 2009

Výročná správa o činnosti SND za rok 2008

Výročná správa o činnosti SND za rok 2007

Výročná správa o činnosti SND za rok 2006

Výročná správa o činnosti SND za rok 2005

Výročná správa o činnosti SND za rok 2004

Výročná správa o činnosti SND za rok 2003

Výročná správa o činnosti SND za rok 2002

Výročná správa o činnosti SND za rok 2001

Výročná správa o činnosti SND za rok 2000

Výročná správa o činnosti SND za rok 1999

Výročná správa o činnosti SND za rok 1998

Výročná správa o činnosti SND za rok 1997

Výročná správa o činnosti SND za rok 1996KONTRAKTY A DODATKY S MK SR

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2021

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2020

Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2020

Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2020

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2019

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2018

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2017

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2016

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2015

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2014

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2013

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Dodatok č.1 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Dodatok č.2 ku Kontraktu uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2012

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2011

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2010

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2009

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2008

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2007

Kontrakt uzavretý s Ministerstvom kultúry SR na rok 2006

PRÍKAZY GR SND

Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2001 - Akčný plán boja proti korupcii v Slovenskom národnom divadle

Príkaz generálneho riaditeľa 2002 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2003 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2004 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

Príkaz generálneho riaditeľa 2005 - Vyhodnotenie Akčného plánu boja proti korupcii

ĎALŠIE DOKUMENTY SND

Dokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí KV

Dokumenty - Zápis o odovzdaní a prevzatí SV

Budovy SND na stiahnutie vo formate DWG

Budovy SND na stiahnutie vo formáte DXF

Organizačná štruktúra SND

Organizačná schéma Činohry SND

Organizačná schéma Opery SND

Organizačná schéma Baletu SND

Organizačná schéma Generálneho riaditeľstva SND

Organizačná schéma Centra marketingu SND

Organizačná schéma Technicko-prevádzkového úseku

Organizačná schéma Umelecko-dekoračných dielní

Spristupnovanie-informacii-verejnosti

Kontrakt_PO_2009

Komentár ku kontraktu 2008

Kontrakt PO 2008

Kontrakt PO 2008 Tab1

Premiéry SND v roku 2008

Príloha 1 Tab 1 PO

Repertoár - k prílohe 2

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov