Vedenie SND

Management

Jozef Švolík
generálny riaditeľ SND (dočasne poverený vedením)

 

 

Božena Horná
dočasne poverená vedením organizačnej zložky Ekonomický úsek
Petra Lanáková
riaditeľka Úseku ľudských zdrojov SND
Miriam Kičiňová
dramaturgička - dočasne poverená vedením organizačnej zložky Činohra SND

 

 

Maroš Podhajský
dočasne poverený vedením organizačnej zložky Opera SND
Nina Poláková
riaditeľka Baletu SND

 

 

Zuzana Barysz
dočasne poverená vedením organizačnej zložky Úsek komunikácie
Katarína Benczová
dočasne poverená vedením organizačnej zložky Úsek obchodu
Róbert Polc
dočasne poverený vedením organizačnej zložky Technicko - prevádzkový úsek
Peter Klaudíny
riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND