Patrik Taliga

Patrik Taliga

Riaditeľ obchodu
Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Vyštudoval sociálnu prácu na Vysokej škole sociálnej práce a zdravotníctva sv. Alžbety. Desať rokov sa pravidelne zúčastňoval na medzinárodných konferenciách zameraných na marketing a kultúru v celej Európe.
 
V 90. rokoch pôsobil ako vedúci pracovník v CHZP Apollo, neskôr pracoval v obchodnej spoločnosti Pilexim ako manažér nákupu a predaja.
 
Od roku 2005 sa stal členom tímu novovzniknutej mestskej organizácie Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, kde bol pri vzniku a tvorbe nového marketingového a obchodného oddelenia a nasledujúcich 15 rokov ho viedol. Do roku 2020 okrem funkcie vedúceho pre úsek marketingu, komunikácie a obchodu bol aj zástupcom riaditeľa.
 
V roku 2020 prišiel na Ministerstvo kultúry SR, kde najskôr pôsobil ako hlavný štátny radca, neskôr ako poradca ministerky kultúry.
 
Do Slovenského národného divadla prišiel v máji 2021 na pozíciu riaditeľ obchodu, kde zabezpečoval koordináciu a riadenie obchodných činností a predaja vstupeniek, obchodných dohovorov, finančných partnerstiev a spoluprác, ako aj koordináciu prenájmov priestorov v SND. Miesto riaditeľa obchodu v SND opustil v novembri 2022, opätovne sa ním stal v máji 2023.