Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

písomne na adresu:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava

ústne:
v čase 8.00 hod. – 15.00 hod. (hl. kontrolór)

telefonicky na číslo:
02/204 82 105

faxom na číslo:
02/204 72 810

elektronicky na e-mailovú adresu:
zakon.info@snd.sk

Podateľňa je otvorená:
v pracovných dňoch
od 9.00 h do 12.00 h
od 12.30 h do 15.00 h

Viac informácií v PDF dokumente na stiahnutie