Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby v rámci svojej činnosti k dispozícii, sa realizuje na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:
písomne na adresu:
Slovenské národné divadlo
Pribinova 17
819 01 Bratislava
 
elektronicky na e-mailovú adresu:

 

Viac informácií v PDF dokumente na stiahnutie