Aktuality / Tlačové správy

Prvýkrát do opery? Určite na Čerta a Káču!
Publikované dňa: 01.02.2023
O čom sa pri návšteve tejto opery v SND možete presvedčiť? Predovšetkým o tom, že opera nie je nuda, že opera žije! Túto opernú inascenáciu pripravil tvorivý tím tridsiatnikov. Scéna je úchvatná, kostýmy šarmantné a tak správne „uhodené“. Tance sú veselé, na scéne pozornosť upútajú parkuristi i akrobati. A keďže je to opera – tak, samozrejme, speváci, zbor a orchester.
Presvedčte sa, pozývame malých i veľkých 1. a 11. februára o 19.00 a v nedeľu 12. februára o 11. 00 alebo o 18.00 hodine.
 
Zrušenie predstavenia: CARMEN 19. 2. 2023
Publikované dňa: 30.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že z technických dôvodov rušíme predstavenie CARMEN dňa 19. 2. 2023 o 17:00 hod. - BEZ NÁHRADY.
 
Zakúpené vstupenky máte možnosť vrátiť, alebo zameniť nasledovným spôsobom:
 
1. V priebehu sezóny 2022/ 2023 si vstupenky môžete prísť kedykoľvek zameniť do pokladnice SND za Vami požadované predstavenie.
 
2. O vrátenie vstupného môžete požiadať na adrese vstupenky@snd.sk s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované, alebo originálne neoznačené vstupenky na refundáciu. Prosím, majte na pamäti, že žiadosť na vrátenie vstupného vieme prijať iba v písomnej forme najneskôr do 2 rokov od zrušenia predstavenia, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.
 
Zmena predstavenia Čistý dom 28.1.2023
Publikované dňa: 28.01.2023
Vážené dámy, vážení páni,
 
s ľútosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že dôvodu zdravotnej indispozície účinkujúceho rušíme dňa 28.1.2023 pedstavenie Čistý dom v Štúdiu SND. Ako náhradné predstavenie uvedieme inscenáciu POPOL A VÁŠEŇ dňa 28.1.2023 o 19:00 hod v Štúdiu SND.
 
Zakúpené vstupenky na pôvodné predstavenie Vám platia aj na náhradný titul.
 
V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.
 
Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.
 
Cena Nadácie Tatra banky pre inscenáciu 24
Publikované dňa: 27.01.2023
Vo štvrtok 26. januára 2023 boli vyhlásení laureáti 27. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky za umenie.

Porota posudzovala najvýraznejšie umelecké počiny za obdobie od 1. júla 2021 do 31. augusta 2022. Ocenenie 27. ročníka ceny sa udeľovalo v šiestich kategóriách: audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, divadlo, hudba, literatúra a dizajn.
 
Túto prestížnu cenu získala v kategórii Divadlo inscenácia 24 – projekt Činohry Slovenského národného divadla. Cenu získal kolektív tvorcov za spoluautorstvo – Valeria Schulczová, režisérka, Darina Abrahámová, dramaturgička, a herci Zuzana Fialová, Gabriela Dzuríková, Ivana Kuxová, Jakub Rybárik a Branislav Bystriansky.
 
Zmena obsadenia v prestaveniach opery Bohéma dňa 27. a 29. 1. 2023
Publikované dňa: 27.01.2023
Vážení diváci,

 
s poľutovaním si Vás dovoľujeme informovať o zmene obsadenia a dirigenta v predstaveniach opery G. Pucciniho BOHÉMA (27. a 29. 1.). Z dôvodu zdravotnej indispozície Pavla Bršlíka a Roberta Jindru bude postavu Rodolfa spievať Tomáš Juhás a dirigovať bude Enrico Dovico.

 
Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám krásne operné zážitky!

Stránky