O Balete SND

Balet Slovenského národného divadla začal písať svoju históriu v máji 1920 predstavením Delibovej Coppélie a Dvořákových Slovanských tancov. Uviedli ich v choreografii Václava Kalinu na javisku vtedajšej Mestskej opery v Bratislave, postavenej podľa návrhov viedenských architektov Helmera a Fellnera. Počas viac ako storočnej histórie sa vo vedení baletu vystriedali mnohé tanečné a choreografické osobnosti, akými boli Václav Kalina, Achille Viscusi, Ella Fuchsová-Lehotská, Vladimir Pirnikov, Bohumil Relský, Maximilián Froman, Bedřich Fussegger, Rudolf Macharovský, Stanislav Remar, Jozef Zajko, Boris Slovák, Karol Tóth, Gabriela Zahradníková, Jozef Sabovčík, Emil Bartko, Mário Radačovský, Vlastimil Harapes, Andrii Sukhanov, Jozef Dolinský ml., v súčasnosti je umeleckou riaditeľkou baletu Nina Poláková.
 
V prvých etapách existencie súboru zanechali v tvorbe prvej baletnej scény výraznú pečať zahraniční, najmä českí choreografi, neskôr, po vzniku tanečného školstva, aj domáci tvorcovia. Od 60. rokov 20. storočia sa v Balete SND rozvíjala línia pôvodných baletných diel, pod ktoré sa podpísali choreografi ako Jozef Zajko, Stanislav Remar, Karol Tóth, Pavel Šmok, Jozef Dolinský st., Libor Vaculík, Ondrej Šoth, Robert Balogh, Igor Holováč, Ján Ďurovčík, Lukáš Timulák, Mário Radačovský, Natália Horečná atď. V histórii baletu zanechali svoju stopu aj významné tanečné osobnosti, akými boli napríklad Jozef Zajko, Augusta Herényiová, Trúda Tašká-Boudová, Titus Pomšár, Ondrej Halász, Jozef Dolinský st., Ján Haľama, Zoltán Nagy, Danica Pilzová, Gabriela Zahradníková, Miklós Vojtek, Irina Čierniková, Nora Gallovičová, Igor Holováč, Jozef Dolinský ml., Nikoleta Stehlíková, Roman Lazík, Cosmina Maria Zaharia, Nina Poláková, Roman Novitzky, Romina Kołodziej, Andrej Szabo, Adrian Ducin a ďalší. Medzinárodne zložený súbor dnes tvorí sedemdesiatpäť tanečníkov pätnástich národností.
 
Víziou Baletu SND je zaradiť sa medzi významné európske scény a pretaviť bohatstvo historického klasického odkazu, ako aj tradície slovenského baletu do aktuálnej formy 21. storočia. Balet SND má ambíciu prezentovať umeleckú tvorbu v rámci širokého spektra tanečných estetík, dať priestor predstaviteľom viacerých generácií choreografov a interpretov s dôrazom na pôvodnú tvorbu. Súbor úzko spolupracuje s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave a Katedrou tanečnej tvorby Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
 
Balet SND je repertoárovým divadlom, ktorého ponuku v sezóne tvorí štýlovo široké spektrum baletných titulov. Dramaturgická línia súboru je v súčasnosti orientovaná na diela klasickej baletnej literatúry, ktoré sú doplnené o neoklasiku a súčasnú baletnú tvorbu, veľký dôraz kladieme na detského diváka. Program súboru sa každoročne rozširuje o hosťovania slovenských a zahraničných telies a baletný galavečer.