Umelecký súbor Opery

Vedenie

Riaditeľ Opery SND

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Projektoví manažéri Opery SND

Umelecká prevádzka

Manažérka umeleckej prevádzky Opery SND

Orchester

Koncertný majster prvých huslí

Zástupca koncertného majstra

Vedúci sekcie druhých huslí

Zástupca vedúcich skupiny druhých huslí

Vedúci skupiny viol

Druhý vedúci viol

Zástupca vedúceho skupiny viol

Koncertný majster skupiny violončiel

Zástupca koncertného majstra skupiny violončiel

1. hráč v skupine kontrabasov a vedúci skupiny

1. hráč v skupine kontrabasov a zástupca vedúceho skupiny

Zástupca 1. hráčov v skupine kontrabasov

Vedúci skupiny fláut

Zástupkyňa vedúceho skupiny fláut

Vedúca skupiny hobojov

Zástupkyňa vedúcej skupiny hobojov

Vedúci skupiny klarinetov

Zástupca vedúceho skupiny klarinetov

Vedúci skupiny fagotov

Zástupca vedúceho skupiny fagotov

Vedúci skupiny lesných rohov

Zástupca vedúceho skupiny lesných rohov

Vedúci skupiny trúbok

Zástupca vedúceho skupiny trúbok

Vedúci skupiny pozáun

Zástupca vedúceho skupiny pozáun

Vedúci skupiny bicích nástrojov

Zástupca vedúceho skupiny bicích nástrojov

Vedúca skupiny hárf