Umelecký súbor Opery

Vedenie

Riaditeľ Opery SND

Šéfdirigent

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Projektoví manažéri Opery SND

Umelecká prevádzka

Manažérka umeleckej prevádzky Opery SND

Orchester

Koncertný majster prvých huslí

Zástupca koncertného majstra

1. hráč skupiny druhých huslí a vedúci skupiny

1. hráč v skupine druhých huslí a zástupca vedúceho skupiny

Zástupca prvých hráčov skupiny druhých huslí

Prvý hráč skupiny viol a vedúci skupiny

1. hráč skupiny viol a zástupca vedúceho skupiny

Zástupca 1. hráčov skupiny viol

Koncertný majster skupiny violončiel

Zástupca koncertného majstra skupiny violončiel

1. hráč v skupine kontrabasov a vedúci skupiny

1. hráč v skupine kontrabasov a zástupca vedúceho skupiny

Zástupca 1. hráčov v skupine kontrabasov

1. hráč v skupine fláut a vedúci skupiny

1. hráč v skupine fláut a zástupkyňa vedúceho skupiny

1. hráč v skupine hobojov a vedúca skupiny

1. hráč v skupine hobojov a zástupkyňa vedúcej skupiny

1. hráč v skupine klarinetov a vedúci skupiny

1. hráč v skupine klarinetov a zástupca vedúceho skupiny

1. hráč v skupine fagotov a vedúci skupiny

1. hráč v skupine fagotov a zástupca vedúceho skupiny

1. hráč v skupine lesných rohov a vedúci skupiny

1. hráč v skupine lesných rohov a zástupca vedúceho skupiny

1. hráč v skupine trúbok a vedúci skupiny

1. hráč v skupine trúbok a zástupca vedúceho skupiny

1. hráč v skupine pozáun a vedúci skupiny

1. hráč v skupine pozáun a zástupca vedúceho skupiny

Vedúci skupiny bicích nástrojov

Zástupca vedúceho skupiny bicích nástrojov

Vedúca skupiny hárf