Umelecký súbor Opery

Vedenie

Riaditeľ Opery SND

Projektová manažérka Opery SND

Projektová manažérka Operného štúdia

Umelecká prevádzka

Referentka umeleckej prevádzky Opery SND

Orchester

Zástupca koncertného majstra

1. hráč v skupine druhých huslí a vedúci skupiny

Zástupca vedúcich skupiny druhých huslí

Vedúci skupiny viol

Druhý vedúci viol

Zástupca vedúceho skupiny viol

Prvý koncertný majster skupiny violončiel

Druhá koncertná majsterka skupiny violončiel

Zástupca koncertného majstra skupiny violončiel

1. hráč v skupine kontrabasov a vedúci skupiny

1. hráč v skupine kontrabasov a zástupca vedúceho skupiny

Zástupca 1. hráčov v skupine kontrabasov

Vedúci skupiny fláut

Zástupkyňa vedúceho skupiny fláut

Vedúca skupiny hobojov

Zástupkyňa vedúcej skupiny hobojov

Vedúci skupiny klarinetov

Zástupca vedúceho skupiny klarinetov

Vedúci skupiny fagotov

Zástupca vedúceho skupiny fagotov

Vedúci skupiny lesných rohov

Zástupca vedúceho skupiny lesných rohov

Vedúci skupiny trúbok

Zástupca vedúceho skupiny trúbok

Vedúci skupiny pozáun

Zástupca vedúceho skupiny pozáun

Vedúci skupiny bicích nástrojov

Zástupca vedúceho skupiny bicích nástrojov

Vedúca skupiny hárf