Umelecký súbor Opery

Vedenie

Umelecký riaditeľ Opery SND

Výkonný riaditeľ Opery SND

Tajomník a zástupca riaditeľa Opery

Projektový manažér

Manažér Operného štúdia

Umelecká prevádzka

Referent umeleckej prevádzky

Umelecký súbor

Lektor dramaturgie

Zbormajstri

Hlavný zbormajster

Orchester

Koncertný majster

Zástupca koncertného majstra

1. vedúci skupiny druhých huslí

Zástupca vedúcich skupiny druhých huslí

Vedúci skupiny viol

Druhý vedúci viol

Zástupca vedúceho skupiny viol

Prvý koncertný majster skupiny violončiel

Druhý koncertný majster skupiny violončiel

Zástupca koncertného majstra skupiny violončiel

1.hráč v skupine kontrabasov a vedúci skupiny

1.hráč v skupine kontrabasov a zástupca vedúceho skupiny

Zástupca 1.hráčov v skupine kontrabasov s povinnosťou 5 strunového kontrabasu

Tutti hráč s povinnosťou 5 strunového kontrabasu

Vedúci skupiny fláut

Zástupkyňa vedúceho skupiny fláut

Vedúci skupiny hobojov

Zástupca vedúceho skupiny hobojov

Vedúci skupiny klarinetov

Zástupca vedúceho skupiny klarinetov

Vedúci skupiny fagotov

Zástupca vedúceho skupiny fagotov

Vedúci skupiny lesných rohov

Vedúci skupiny trúbok

Vedúci skupiny pozáun

Zástupca vedúceho skupiny pozáun

Vedúci skupiny bicích nástrojov

Zástupca vedúceho skupiny bicích nástrojov

Vedúca skupiny hárf