Igor Repka

Igor Repka

Zástupca vedúceho skupiny bicích nástrojov