NOVINKY ČINOHRY 1. KATEGÓRIA

 
Cena: 1. kategória: 274 €
 
TATARKA **
KRVAVÁ SVADBA **
ZDRAVÝ NEMOCNÝ **
TAJOMSTVO SANTA VITTORIE **
AUTORSKÝ PROJEKT **
NOSOROŽEC **
GUĽÔČKA **
DUCHOVIA SÚ TIEŽ LEN ĽUDIA **

 
** Chýbajúce termíny budú doplnené počas sezóny 2024/2025.
 
V sezóne 2024/2025 sme pre divadelných labužníkov pripravili osem titulov, v ktorých sa zamýšľame nad novým fenoménom: slušnosť a súcit verzus vulgárnosť a victimhood. Alebo, čo sa deje, ak gresivita más zvádza k vyhroteným činom, a či sa nájde sila kolektívneho vzopretia proti totalite, alebo je to už iba úloha bezmocného jednotlivca. Budú tu i iniciačné tituly rodinného typu aj úvahy nad prezieravosťou nemať krátku pamäť. Je to sezóna západnej klasickej literatúry, v ktorej výrazný priestor dostávajú ženy režisérky. V Sále činohry uvedieme hru o nenaplnenej osudovej láske, osobnej cti a dedičstve krvi španielskeho dramatika Federica Garcíu Lorcu Krvavá svadba v réžii Jána Luterána. Adaptáciu skvelého a ironického románu Roberta Crichtona Tajomstvo Santa Vittorie o kolektívnej vzbure jedného talianskeho mestečka proti nacizmu pripravíme v réžii Aleny Lelkovej. Zlu sa niekedy dá len vysmiať. Zo zahraničia k nám zavíta svetová rumunská dramatička a zároveň režisérka Gianina Carbunariu, ktorá pre Činohru SND pripraví pôvodný Autorský projekt, kde nebude chýbať súčasnosť a úvahy nad novými paradoxmi sveta, v ktorých nájsť dialóg už nie je ľahké. V réžii Michala Vajdičku uvedieme dramatizáciu poviedok slávneho francúzskeho spisovateľa Guy de Maupassanta Guľôčka. Kultová poviedka je ironickým, groteskným a pritom veľmi ľudským poznaním o premenlivých charakteroch v hraničnej situácii. V Štúdiu sa ponoríme do adaptácie troch próz jedného z najzásadnejších slovenských prozaikov Dominika Tatarku v réžii Davida Pašku pod názvom Tatarka. Následne preskúmame šarlatánstvo a generačné míňanie sa v Molièrovej komédii Zdravý nemocný v réžii Pavla Viechu. Potom prekročíme hranice absurdnej komédie v Nosorožcovi Eugena Ionesca v réžii Júlie Rázusovej. Do vnútorného sveta seniorov sa ponoríme v hre Duchovia sú tiež len ľudia švajčiarskej autorky Katje Brunner a v réžii Kamily Polívkovej. Nech nám je dobrá literatúra, kvalitná réžia a výnimočné herectvo dobrým spoločníkom v novej sezóne, v ktorej sa nikto nebude ostýchať ostať slušným človekom a zachová si pamäť.