Umelecký súbor Činohry

Vedenie

Riaditeľka Činohry SND

Asistentka riaditeľky Činohry SND

Manažér umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecká prevádzka

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecký súbor

Lektor dramaturgie

Hosťujúci herec