Umelecký súbor Činohry

Vedenie

dramaturgička - dočasne poverená vedením organizačnej zložky Činohra SND

Asistentka riaditeľky Činohry SND

Referentka umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecká prevádzka

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecký súbor

Lektor dramaturgie

Hosťujúci herec