Umelecký súbor Činohry

Vedenie

Riaditeľka Činohry SND

Asistentka riaditeľky a referentka umeleckej prevádzky Činohry SND

Projektový manažér Činohry SND

Umelecká prevádzka

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecký súbor

Lektor dramaturgie

Hosťujúci herci