Umelecký súbor Činohry

Vedenie

dramaturgička - dočasne poverená vedením organizačnej zložky Činohra SND

Asistentka riaditeľky Činohry SND

Referentka umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecká prevádzka

Vedúca umeleckej prevádzky Činohry SND

Umelecký súbor

Lektor dramaturgie

Emeritní členovia súboru

Hosťujúci herec