Umelecký súbor Činohry

Vedenie

Poverená vedením Činohry SND

Asistentka riaditeľa

Vedúca umeleckej prevádzky

Umelecký súbor

Lektor dramaturgie

Hosťujúci herci