Anna Maľová

Anna Maľová

Herečka
Anna Maľová sa narodila v Očovej. Po absolvovaní herectva na VŠMU v roku 1977 prijala angažmán do Divadla Andreja Bagara v Nitre. Vrcholmi jej pôsobenia v nitrianskom súbore boli titulná Júlia v Shakespearovej tragédii Romeo a Júlia (1979) a Adela v Lorcovej dráme Dom Bernardy Alby (1979). Od roku 1981 sa stala členkou Činohry Slovenského národného divadla. Jej najlepšie výkony boli tie, kde mohla do postavy včleniť vnútorný dynamizmus, úspornosť výrazu a sugesciu slova. Sugestívne dokáže vytvoriť aj komediálne postavy, kde jej hereckou prioritou je skratka či hyperbola. Diváci ju poznajú aj vďaka postavám, ktoré stvárnila v televíznych inscenáciách, vo filmoch a v seriáloch.
 
Ocenenia:
1980 – Cena Literárneho fondu za postavu Júlie (W. Shakespeare: Romeo a Júlia)
 
Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.

Predstavenia