Edukačné projekty

Hovorme o divadle, nebojte sa diskutovať...

Pre koho je projekt určený:

Žiaci stredných alebo základných škôl a ich pedagógovia, ale aj iné organizované skupiny, ktoré sa chystajú navštíviť jedno z predstavení, ktoré má Činohra SND na repertoári alebo už predstavenie videli.

Obsah projektu

Projekt je určený skupinám divákov, ktorí by chceli viac poodhaliť pozadie príbehu, jeho postáv, interpretácie diela a všeobecných princípov fungovania divadla. Pred predstavením vám lektor dramaturgie poskytne výklad k inscenácii, ktorú sa chystáte navštíviť. Predstaví vám autora divadelnej hry v rôznych kontextoch, priblíži poetiku danej inscenácie, spôsob tvorby režiséra a interpretáciu diela. Nevynechá ani všeobecné princípy divadelnej tvorby a fungovania divadla. Chceme, aby ste išli do divadla pripravení a prestavenie si naplno užili.

Po predstavení za vami lektor dramaturgie príde a predstavenie vám na profesionálnej úrovni zanalyzuje a bude s vami diskutovať o videnom diele, ale aj o divadelnej tvorbe vo všeobecnosti. 

Pre zapojenie sa do projektu nie je potrebné absolvovať aj lekciu pred predstavením a aj analýzu a diskusiu po predstavení, ale odporúčame to. 

Pre maximálny zážitok z návštevy divadla odporúčame, aby ste sa zapojili aj do projektu „Od textu po predstavenie“.

Podmienky zapojenia sa do projektu:

Presnú formu realizácie lekcie je možné dohodnúť priamo s lektorom. Lekcie a diskusie sa môžu konať v atraktívnych priestoroch divadla alebo v prípade záujmu aj priamo v škole či na inom vopred dohodnutom mieste. Počet účastníkov je obmedzený približne na 40 ľudí. 

Trvanie lekcie: 60 minút 

Špeciálny bonus

V závere lekcie alebo diskusie bude možné zapojiť sa do kvízu. Jeho víťaz získava od Činohry SND veľmi špeciálnu cenu, o ktorej sa dozviete viac až po zapojení sa do projektu. Výsledky kvízu a víťaz sa určuje v každej skupine. 

Kontakt

Mgr. art. Mário Drgoňa, lektor dramaturgie


 
Od textu po predstavenie

Pre koho je projekt určený:

Projekt je určený širokému spektru organizovaných skupín, ktorých spoločným záujmom je dozvedieť sa informácie o spôsobe fungovania divadelnej prevádzky a príprave nových predstavení zorganizačnej, umeleckej a aj technickej stránky.

Obsah projektu

„Od textu po predstavenie“ poskytuje jedinečnú možnosť nazrieť do zákulisia divadla a poodhaliť atraktívny umelecko-organizačno-technický proces, ktorý predchádza zdvihnutiu opony na začiatku každého predstavenia. Počas návštevy divadla budete môcť navštíviť rôzne priestory divadelného zákulisia, budú vám predstavené jednotlivé divadelné profesie a divadelné technológie používané počas predstavení a spoznáte špeciálnu divadelnú terminológiu. V prípade, že sa sami venujete divadelnej tvorbe, ochotne vám poradíme. Najmä školským skupinám odporúčame súčasne sa zapojiť do projektu „Hovorme o divadle, nebojme sa diskutovať...“, čim maximalizujete svoj divadelný zážitok.

Podmienky zapojenia sa do projektu:

Presnú formu realizácie lekcie je možné dohodnúť priamo s lektorom projektu. Z dôvodu plnohodnotného zážitku je možné absolvovať lekciu len v priestoroch divadla a počet účastníkov je obmedzený približne na 40 ľudí. 

Trvanie lekcie: 45 minút

Špeciálny bonus

V závere lekcie bude možné zapojiť sa do kvízu. Jeho víťaz získava od Činohry SND veľmi špeciálnu cenu, o ktorej sa dozviete viac až po zapojení sa do projektu. Výsledky kvízu a víťaz sa určuje v každej skupine.

Kontakt

Mgr. art. Mário Drgoňa, lektor dramaturgie