Strieborný mecén

 
STRIEBORNÝ MECÉN SND 
Za príspevok 3 000 eur sa stávate strieborným mecénom SND. Ako prejav vďaky od nás dostanete Certifikát mecéna, 2 vstupenky na prehliadku historickej budovy SND, 2 vstupenky na Vami zvolený komorný koncert Opery SND a 2 vstupenky na všetky premiéry Činohry Opery, a Baletu SND, vrátane pozvánky na raut s umelcami. Získate tiež možnosť prednostnej rezervácie vstupeniek na naše predstavenia a tiež možnosť zúčastniť sa na kostýmovej skúške, verejnej generálke, prehliadke zákulisia divadla a Umelecko-dekoračných dielní SND.