Zľavy

ZĽAVY V SEZÓNE 2023/2024

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

Veľká sála Činohry

Bál

3. kategória

Divadelný román

Kubo
Pred západom slnka
Ruské denníky
Vojna a mier
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Macbeth
Kocúrkovo
Konformista
Ježiš z Montrealu
Blázni z Valencie

Titul v réžii Dušana D. Pařízka

Štúdio

Čaj a apokalypsa

2. kategória

Čistý dom
Deti
Glengarry Glen Ross
Hriech/Její pastorkyňa

Chaos

Je úžasná!
Koncert na želanie

Láskavé bohyne

Matka

Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Popol a vášeň
Pred západom slnka
Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)
Špina
Pred očami západu
Sme v pohode
Odliv
Vassa Železnovová

Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia:

Matiné
Komorný koncert
Koncert členov Operného štúdia

Zľava sa nevzťahuje na detské predstavenia, dopoludňajšie predstavenia, silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry, derniéry predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie

 
Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, Narodil sa chrobáčik, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predpremiéry, generálky, premiéry, detské predstavenia, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 
Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými zľavami ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).
 
2. Zľavy pre ZŤP/ZŤPS a imobilných návštevníkov
ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník).
 
Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 5 € na všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí, na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.
 
SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, že imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

 
3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia
Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 5 € v čase 1 hodinu pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).
Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).
 
Túto zľavu nie je možné uplatniť na vopred rezervované vstupenky.
Miesta v sále určuje službukonajúca pracovníčka v pokladnici na základe vlastného uváženia a časového limitu do predstavenia.

 
4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks)
Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka pre pedagóga. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2023/2024.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) – bez možnosti zliav

Činohra SND

Veľká sála činohry

 

VIP

17 €

1. kategória:

14 €

2. kategória:

10 €

3. kategória:

7 €

Štúdio 

                             10,00 €

Činohra SND: detské predstavenia cez týždeň

Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Nebojsa 7 € 7 € 6 € 5 €

Činohra SND: detské predstavenia cez víkendy a školské prázdniny

Veľká sála činohry VIP  1. kat. 2. kat. 3. kat.
Nebojsa 18 € 13 € 11 € 8 €

Opera SND: dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch

Veľká sála opery a baletu VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Bohéma 14 € 12 € 10 € 8 €
La traviata 14 € 12 € 10 € 8 €
Netopier 14 € 12 € 10 € 8 €
Nabucco 14 € 12 € 10 € 8 €
Hubička 14 € 12 € 10 € 8 €
Madama Butterfly 14 € 12 € 10 € 8 €

Opera SND: detské dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch

Veľká sála opery a baletu SND

VIP

1. kat.

2. kat.

3. kat.

Rozprávka o šťastnom konci

9 €

9 €

9 €

7 €

Čert a Káča 9 € 9 € 9 € 7 €
Príbeh hudby: Tajomstvá ľudského hlasu 7 € 7 € 6 € 5 €

Opera SND: detské predstavenia cez víkend

Veľká sála opery a baletu

VIP

1. kat.

2. kat.

3. kat.

Čert a Káča

30 €

20 €

15 €

10 €

Príbeh hudby: Tajomstvá ľudského hlasu 13 € 10 € 8 € 6 €
Balet SND: detské predstavenia v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)
 
- detské predstavenia - začiatok predstavenia po 16.00 hod.

 
Veľká sála opery a baletu

VIP

1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 31 € 21 € 17 € 11 €
Luskáčik 34 € 24 € 19 € 12 €

- detské predstavenia - začiatok predstavenia do 16.00 hod.

Veľká sála opery a baletu

VIP

1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 7 € 7 € 6 € 5 €
Luskáčik 23 € 13 € 11 € 8 €

- ostatné predstavenia do 16.00 hod.

Veľká sála opery a baletu

VIP

1. kat. 2. kat. 3. kat.
  25 € 15 € 12 € 10 €

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po 16.00 hod.).

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných sviatkov a školských prázdnin.

 
6. Detská vstupenka
OPERA SND → 15€
SND poskytuje vstupenku za jednotnú cenu 15€ pre deti a mládež do 18 rokov na večerné predstavenia Opery vrátane premiér vo všetkých kategóriách. Detskú vstupenku nie je možné zakúpiť na silvestrovské operné predstavenie ani na hosťujúce predstavenia.
Detskú vstupenku si diváci môžu zakúpiť v pokladnici SND aj online. Pri nákupe na webe snd.sk treba v online košíku vybrať medzi zľavami možnosť detskej vstupenky. Nárok na detskú vstupenku bude, tak ako v prípade seniorských alebo ZŤP zliav, kontrolovaný pri vstupe do sály.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND NÁJDETE TU: