Zľavy

ZĽAVY NA PREDSTAVENIA SND platné od 17. 4. 2024

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26, ESNcard a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

Veľká sála Činohry
Bál

3. kategória

Pred západom slnka
Salemské bosorky
Vojna a mier
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch
Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Macbeth
Kocúrkovo
Konformista
Ježiš z Montrealu
Pes na ceste

Štúdio

Čaj a apokalypsa

2. kategória

Čistý dom
Hriech/Její pastorkyňa
Chaos
Koncert na želanie
Láskavé bohyne
Matka
Popol a vášeň
Pred západom slnka
Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)
Špina
Pred očami západu
Odliv
Vassa 

Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia:

Matiné
Komorný koncert
Koncert členov Operného štúdia

Zľava sa nevzťahuje na detské predstavenia, dopoludňajšie predstavenia, silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry, derniéry, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, Narodil sa chrobáčik, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predpremiéry, generálky, premiéry, detské predstavenia, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými zľavami ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).

2. Zľavy pre ZŤP/ZŤPS a imobilných návštevníkov

ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník).

Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 5 € na všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí, na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.

SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, že imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia

Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 5 € v čase 1 hodinu pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).

Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).

Túto zľavu nie je možné uplatniť na vopred rezervované vstupenky.

Miesta v sále určuje službukonajúca pracovníčka v pokladnici na základe vlastného uváženia a časového limitu do predstavenia.

4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks)

Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka pre pedagóga. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto prílohy VOP.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) – bez možnosti zliav

Činohra SND

Veľká sála činohry VIP 19 €
1. kategória 16 €
2. kategória 12 €
3. kategória 10 €
Štúdio 14 €

Činohra SND: detské predstavenia cez týždeň

 

Veľká sála činohry VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Nebojsa 11 € 11 € 11 € 9 €

Činohra SND: detské predstavenia cez víkendy a školské prázdniny

 

Veľká sála činohry VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Nebojsa 30 € 20 € 17 € 14 €

Opera SND: dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch

Veľká sála opery a baletu VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Carmen 16 € 14 € 12 € 10 €
La traviata 16 € 14 € 12 € 10 €
Nabucco 17 € 15 € 13 € 11 €
Hubička 16 € 14 € 12 € 10 €
Predaná nevesta 16 € 14 € 12 € 10 €
Maškarný bál 16 € 14 € 12 € 10 €
Příhody lišky Bystroušky 16 € 14 € 12 € 10 €
Madama Butterfly 16 € 14 € 12 € 10 €

Opera SND: detské dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch

Veľká sála opery a baletu VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Perníková chalúpka 11 € 11 € 11 € 9 €
Čert a Káča 11 € 11 € 11 € 9 €
Rusalka 11 € 11 € 11 € 9 €
Muflón Ancijáš 9 € 9 € 9 € 7 €

Balet SND: detské predstavenia v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)

- detské predstavenia - začiatok predstavenia po 16.00 hod.
Veľká sála opery a baletu VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 30 € 20 € 17 € 14 €
Luskáčik 40 € 27 € 22 € 17 €

- detské predstavenia - začiatok predstavenia do 16.00 hod.

Veľká sála opery a baletu VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 11 € 11 € 11 € 9 €
Luskáčik 25 € 15 € 13 € 10 €

- ostatné predstavenia do 16.00 hod.

Veľká sála opery a baletu VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
  27 € 17 € 14 € 12 €

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po 16.00 hod.).

Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných sviatkov a školských prázdnin.

6. Detská vstupenka

OPERA SND → 15€

SND poskytuje vstupenku za jednotnú cenu 15€ pre deti a mládež do 18 rokov na večerné predstavenia Opery vrátane premiér vo všetkých kategóriách. Detskú vstupenku nie je možné zakúpiť na silvestrovské operné predstavenie ani na hosťujúce predstavenia.

Detskú vstupenku si diváci môžu zakúpiť v pokladnici SND aj online. Pri nákupe na webe snd.sk treba v online košíku vybrať medzi zľavami možnosť detskej vstupenky. Nárok na detskú vstupenku bude, tak ako v prípade seniorských alebo ZŤP zliav, kontrolovaný pri vstupe do sály.