Zľavy

ZĽAVY V SEZÓNE 2022/2023

1. Zľavy pre dôchodcov, študentov, držiteľov preukazov ISIC, ITIC, Euro<26 a žiakov

ČINOHRA SND → 40 % z ceny vstupenky na vybrané predstavenia a vybrané kategórie:

Nová budova SND

Antigona

3. kategória

Bál

Dnes večer nehráme

Divadelný román

Kubo
Ruské denníky
Scény zo života režiséra (Ingmara Bergmana)
Vojna a mier
Salemské bosorky
Macbeth
Kocúrkovo

Konformista

Štúdio, nová budova SND

Čaj a apokalypsa

2. kategória

Hriech/Její pastorkyňa

Chaos

Ilúzie
Je úžasná!

Láskavé bohyne

Leni

Pohreb alebo svadba - čo skôr?
Polnočná omša
Popol a vášeň
Ostrov
Pred západom slnka
Vedľajšie účinky
Matka
Glengarry Glen Ross
Špina
24
Čistý dom
Koncert na želanie
Biela voda

Deti

Zľava sa nevzťahuje na premiéry, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

OPERA SND → 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie

Zľava sa nevzťahuje na predstavenia:

Matiné
Komorný koncert

Zľava sa nevzťahuje na detské predstavenia, dopoludňajšie predstavenia, silvestrovské predstavenia (31. 12.), premiéry, derniéry predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

BALET SND → 40 % z ceny vstupenky na miesta z 3. kategórie

 
Zľava sa nevzťahuje na predstavenie Luskáčik, Narodil sa chrobáčik, silvestrovské predstavenia (31. 12.), na predpremiéry, generálky, premiéry, detské predstavenia, predstavenia hosťujúcich divadiel, ako ani na vybrané mimoriadne udalosti (určuje riaditeľ obchodu SND po konzultácii s riaditeľom súboru).

 
Zľavy na predstavenia Opery SND, Baletu SND a Činohry SND nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom s inými zľavami ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným (verejné generálky, predpremiéry, dopoludňajšie predstavenia a iné predstavenia uvedené v pokladniciach SND).
 
2. Zľavy pre ZŤP/ZŤPS a imobilných návštevníkov
ZŤP a ZŤPS: 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí a dopoludňajších predstavení (podľa bodu 5 tohto článku, ktoré už majú upravený cenník).
 
Imobilní návštevníci: majú zvýhodnený vstup za 5 € na všetky predstavenia okrem premiér, predstavení hosťujúcich divadiel, vybraných mimoriadnych udalostí, na miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018. Slovenské národné divadlo odporúča imobilnému návštevníkovi zabezpečiť si na predstavenie sprievod. Jeden člen sprievodu imobilného návštevníka má nárok na zľavu 50 % spolu so zakúpením vstupenky imobilným návštevníkom.
 
SND z organizačných, bezpečnostných a technických dôvodov môže evidovať ako imobilných návštevníkov iba tých návštevníkov, ktorí si zakúpia vstupenku na mieste určenom pre imobilných v zmysle Smernice č. 3/2018 a dané zakúpené miesto aj reálne využijú v rámci konkrétneho predstavenia. V prípade, že imobilný návštevník nevyužije miesta vyhradené Smernicou č. 3/2018, berie takýto návštevník na vedomie, že nie je zo strany SND možné zabezpečiť v prípade mimoriadnej bezpečnostnej udalosti alebo mimoriadnej situácie opatrenia s čo najvyššou efektívnosťou týkajúcou sa bezpečnosti takéhoto návštevníka v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii) a takémuto návštevníkovi nie je možné z technických a organizačných dôvodov sprístupniť vstupy v zmysle Smernice č. 3/2018, ktoré slúžia pre imobilného návštevníka.

 
3. Zľava pre žiakov a študentov umeleckých škôl (základné školy, stredné školy, konzervatóriá, vysoké školy) a pre študentov umelecko-vedných odborov na nevypredané predstavenia
Balet, Činohra, Opera SND → zľava vo forme vstupného vo výške 5 € v čase 1 hodinu pred začiatkom predstavenia na všetky nevypredané predstavenia SND (neplatí na premiéry, predstavenia hosťujúcich divadiel a na mimoriadne predstavenia).
Okrem žiakov a študentov konzervatórií, poslucháčov VŠMU a Akadémie umení sa táto mimoriadna cena vzťahuje aj na študentov odborov kulturológia, estetika, dejiny umenia, slovenský jazyk a literatúra, muzikológia, učiteľstvo hudobného umenia (hudobná výchova).
 
Túto zľavu nie je možné uplatniť na vopred rezervované vstupenky.
Miesta v sále určuje službukonajúca pracovníčka v pokladnici na základe vlastného uváženia a časového limitu do predstavenia.

 
4. Zľava v rámci školských akcií pre žiakov a študentov na vybrané večerné predstavenia a kategórie (hromadný odber: minimálne 15 ks)
Činohra, Opera, Balet SND → Pri objednávke v rámci školskej akcie na každých 15 žiakov učiteľovi alebo inému sprievodu prináleží jedna (1) voľná vstupenka pre pedagóga. Zľava na predstavenia všetkých súborov pre hromadný predaj sa riadi podľa bodu 1 tejto Prílohy Zľavy v sezóne 2022/2023.

5. Pevne stanovené ceny na dopoludňajšie a popoludňajšie repertoárové predstavenia (do 16.00 hod. vrátane) – bez možnosti zliav

Činohra SND

Sála činohry (NB)

 

VIP

13 €

1. kategória:

10 €

2. kategória:

7 €

3. kategória:

5 €

Štúdio (NB)

                             8,00 €

Činohra SND: detské predstavenia cez týždeň

Detské predstavenia (NB) VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Ako sa Lomidrevo stal kráľom
Neboj sa 7 € 7 € 6 € 5 €

Činohra SND: detské predstavenia cez víkendy a školské prázdniny

Detské predstavenia (NB) VIP  1. kat. 2. kat. 3. kat.
Ako sa Lomidrevo stal kráľom 18 € 13 € 11 € 8 €
Neboj sa 18 € 13 € 11 € 8 €

Opera SND: v pracovných dňoch

Nová budova VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Čarovná flauta 7 € 7 € 6 € 5 €
Čert a Káča 7 € 7 € 6 € 5 €
Rusalka 7 € 7 € 6 € 5 €
Carmen 14 € 12 € 10 € 8 €
Maria Stuarda 14 € 12 € 10 € 8 €
Netopier 14 € 12 € 10 € 8 €

Opera SND: detské predstavenia v pracovných dňoch

Detské predstavenia (NB)

VIP

1. kat.

2. kat.

3. kat.

Rozprávka o šťastnom konci

7 €

7 €

6 €

5 €

Opera SND: predstavenia cez víkend

Nová budova

VIP

1. kat.

2. kat.

3. kat.

Rozprávka o šťastnom konci 18 € 13 € 11 € 8 €

Čert a Káča

18 €

13 €

11 €

8 €

Balet SND: detské predstavenia v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)
- začiatok predstavenia po 16.00 hod.

 
Detské predstavenia (NB)

VIP

1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 34 € 22 € 18 € 12 €
Luskáčik 34 € 22 € 18 € 12 €
Pinocchio 34 € 22 € 18 € 12 €

- začiatok predstavenia do 16.00 hod.

Detské predstavenia (NB)

VIP

1. kat. 2. kat. 3. kat.
Narodil sa chrobáčik 7, € 7 € 6 € 5 €
Luskáčik 21 € 11 € 8 € 6 €
Pinocchio 21 € 11 € 8 € 6 €

Balet SND: v pracovných dňoch (neplatí na pracovné dni počas vianočných sviatkov a školských prázdnin)

Nová budova VIP 1. kat. 2. kat. 3. kat.
Balet & SĽUK 21 € 11 € 8 € 6 €
Giselle 21 € 11 € 8 € 6 €
Labutie jazero 21 € 11 € 8 € 6 €
Popoluška 21 € 11 € 8 € 6 €
Rukopisy majstrov 21 € 11 € 8 € 6 €
La Fille mal gardée/Zlé strážené dievča 21 € 11 € 8 € 6 €
Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na predpremiéry, generálky, na premiéry a večerné predstavenia (po 16.00 hod.).
Pevne stanovené ceny sa nevzťahujú na dopoludňajšie predstavenia v pracovných dňoch počas vianočných školských prázdnin.
 
6. Detská vstupenka
OPERA SND → 15€
SND poskytuje vstupenku za jednotnú cenu 15€ pre deti a mládež do 18 rokov na večerné predstavenia Opery vrátane premiér vo všetkých kategóriách. Detskú vstupenku nie je možné zakúpiť na silvestrovské operné predstavenie ani na hosťujúce predstavenia.
Detskú vstupenku si diváci môžu zakúpiť v pokladnici SND aj online. Pri nákupe na webe snd.sk treba v online košíku vybrať medzi zľavami možnosť detskej vstupenky. Nárok na detskú vstupenku bude, tak ako v prípade seniorských alebo ZŤP zliav, kontrolovaný pri vstupe do sály.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SND NÁJDETE TU: