Diamantový mecén

DIAMANTOVÝ MECÉN SND
Za príspevok nad 10 000 eur sa stávate diamantovým mecénom SND. Ako prejav vďaky od nás dostanete Certifikát mecéna, 2 vstupenky na prehliadku historickej budovy SND a 4 vstupenky na všetky premiéry a galakoncerty Činohry Opery, a Baletu SND pre vás a vašich priateľov vrátane pozvánky na raut s umelcami. Získate tiež možnosť prednostnej rezervácie vstupeniek na naše predstavenia a tiež možnosť zúčastniť sa na kostýmovej skúške, verejnej generálke, prehliadke zákulisia divadla a Umelecko-dekoračných dielní SND. Zároveň dostávate 5x dve prednostné vstupenky na repertoárové predstavenia alebo sprievodné programy SND podľa vlastného výberu pre vás alebo vašich priateľov, 1x do roka 2 vstupenky na mecenášsku stage dinner a možnosť návštevy predstavenia jedného z európskych divadiel v spoločnosti generálneho riaditeľa SND.