Parkovanie v SND

 
- parkovanie do 15 min. zdarma
- každá začatá hodina 2 €
- pri návšteve pokladnice 1 hod. zdarma
- maximálna sadzba za 24 hodín je 24 €
- pokuta za stratu parkovacieho lístka 50 €
- platba kartou alebo v hotovosti