Konkurzy na umelcov

Prvý hráč v skupine trúbok
12.11.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
prvý hráč v skupine trúbok