Konkurzy na umelcov DE

Zástupca 1. hráča v skupine druhých huslí
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
zástupca 1. hráča v skupine druhých huslí
 
 
1. hráč v skupine druhých huslí - zástup za MD
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
1. hráč v skupine druhých huslí - zástup za MD
 
 
Tutti hráč v skupine kontrabasov
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
tutti hráč v skupine kontrabasov 
 
 
Tutti hráč v skupine viol
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
tutti hráč v skupine viol