Konkurzy na umelcov DE

Koncertný majster
15.07.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post

 
koncertný majster

 
Konkurzné podmienky
 
Zástupca 1. hráča v skupine druhých huslí
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
zástupca 1. hráča v skupine druhých huslí
 
 
1. hráč v skupine druhých huslí - zastupovanie počas materskej dovolenky
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
1. hráč v skupine druhých huslí - zastupovanie počas materskej dovolenky
 
 
Tutti hráč v skupine kontrabasov, s povinnosťou hry na 5-strunovom kontrabase 
17.02.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
tutti hráč v skupine kontrabasov, s povinnosťou hry na 5-strunovom kontrabase