Konkurzy na umelcov DE

KONKURZ NA ČLENA ZBORU OPERY SND
02.06.2021
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vyhlasuje konkurz na obsadenie voľných miest v zbore Opery SND v hlasových skupinách
 
soprán, alt, tenor, bas

 
 
Tutti hráč na kontrabase - zastúpenie za materskú dovolenku
24.05.2021
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post
 
Tutti hráč na kontrabase – zastúpenie za materskú dovolenku
 
 
Hlavný zbormajster Opery SND
08.04.2021
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz v Opere SND na pozíciu

HLAVNÝ ZBORMAJSTER OPERY SND

Nástup od 15. augusta 2021.
 
 
Prvý hráč v skupine trúbok
12.11.2020
Generálny riaditeľ SND v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľného miesta v orchestri Opery SND na post:
 
Prvý hráč v skupine trúbok