Alexander Bárta

Alexander Bárta

Herec

Alexander Bárta sa narodil v Košiciach. Vyštudoval konzervatórium v Košiciach, hudobnodramatický odbor. V roku 1996 začal študovať herectvo na VŠMU, ktoré ukončil v roku 2000. Pôsobil v trnavskom, nitrianskom i v košickom divadle, v bratislavskom Divadle Aréna a od decembra 2006 je členom Činohry SND. Spolupracuje i s Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava. Účinkuje v mnohých televíznych seriáloch.

Ocenenia:
2012 – Cena Literárneho fondu za postavu Aľošu Karamazova v inscenácii dramatizácie Bratia Karamazovovci, s prihliadnutím na postavu Tomáša Lipanského v televíznom seriáli Horúca krv
2015 – Cena Literárneho fondu za postavu Milana v inscenácii hry Bál a za postavu Miša v inscenácii hry Bačova žena
2019 – Cena Nadácie Tatra banky za umenie (inscenácia Štvorec)
2020 – Cena Literárneho fondu za postavu Maksudova v inscenácii hry Divadelný román

Kompletné súpisy postáv je možné dohľadať na stránke Divadelného ústavu.